вторник, 22 май 2018 г.

Два юбилея в Биосферен парк "Сребърна"

Време е за юбилеи - още тази есен!


Биосферен парк „Сребърна“ е биосферен парк по програмата на ЮНЕСКО „Човек и биосфера“ в Североизточна България. Обхваща обявения според националното законодателство през 1977 г. резерват Сребърна (www.srebarnalake.com) и цялата територия на община Силистра (www.silistra.bg).

Биосферен парк „Сребърна“ е официално разширен на 29-та сесия на Междуправителствения координационен съвет по Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО (MAB – ICC), провела се в периода 12 – 15 юни 2017 г. Заедно с обявяването на разширения Биосферен парк Сребърна през 2017 г., Междуправителственият координационен съвет по Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО обяви още три нови български разширени биосферни парка от нов тип: Биосферните паркове „Червената стена“, „Централен Балкан“ и „Узунбуджак“.

Включването на четирите биосферни парка в световната мрежа на ЮНЕСКО е международно признание, че въпросните обекти се управляват по целесъобразен и устойчив начин, съгласно националното законодателство и в съответствие с общоприетите принципи за добро управление.

Няма коментари:

Публикуване на коментар