сряда, 9 май 2018 г.

Изложба за добруджанската книга от времето на Възраждането


„Книжовното наследство на Добруджа през Възраждането” е  съвместната изложба на Регионалните исторически музеи в Силистра и Добрич, посветена на книжовното богатство на Добруджа през Възраждането (19 в.). В изложбата ще бъдат  представени  безценни образци на възрожденската литература, учебници, атласи  и др. от фондовете на двата музея. В хронологически план се проследява еволюцията на възрожденската книжнина, появата на първите периодични издания в Добруджа, техните абонати и ролята им за изграждането на новобългарската просвета в епохата на Възраждането. Регионален исторически музей Силистра ще представи новото фототипно издание на първия научен сборник с изследвания, посветени на историческото минало на град Силистра, издаден през 1927 г. Изданието е във връзка със 120 години от създаването на историческа сбирка в град Силистра през 1898 г. и с 90-ата годишнина  на сборника.


Няма коментари:

Публикуване на коментар