четвъртък, 10 май 2018 г.

Форум за създаване на държавно-общински индустриален парк в Силистра


На форум, проведен в зала „10-и февруари“ в сградата на Общински съвет Силистра бе обсъждана възможността за създаване на индустриална зона в полза на развитието на града и региона. Идеята е на  народния представител от 20-и МИР Силистра Александър Сабанов и на кмета на общината д-р Юлиян Найденов.

Участваха зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, експерти от Национална компания „Индустриални зони“, Агенция за инвестиции и Агенция за насърчаване на малки и средни предприятия. Проучванията са показали, че трябва да има компания между общината и държавата, наречена дружество „Индустриална зона Силистра“, която да стимулира регионалната икономика.

Общината ще се включи с апорт на терени, а държавата ще финансира изграждането на инфраструктура в самата зона, която да приема инвеститори, изграждащи предприятия и съответно осигуряващи работни места на жителите на Силистра и областта.

Според публикация във в. „24 часа“ от Министерство на икономиката са съобщили в края на м. април, че с Велико Търново, Силистра, Сливен, Перник и Казанлък се водят преговори за сключване на меморандуми, в които са заложен и обмен на информация и добри идеи, както още координацията и разработката на проекти.

При изграждането на индустриални зони се отбелязва необходимостта от активен диалог между гражданското общество, държавната власт, международните и националните организации.

За активността на местните власти пред форума говори кметът на общината д-р Юлиян Найденов, който припомни извършеното от 2012 г. насам. Сред акцентите: обръщане на внимание върху Дунавската стратегия като възможност за общи действия между страните от Дунавския регион, вкл. България и Румъния, където е най-слабо използването на реката във всеки смисъл, вкл. икономическия и туристическия. Частната инвестиция с държавна подкрепа в лицето на АДМ – инвеститор от клас „А“ е едно от изключенията.

Отбелязано бе, че има промяна към по-добро на пътната инфраструктура – по линията Лесово – Шумен – Силистра, както и в пътните връзки от Силистра за Шумен, Добрич/Варна и Русе. Засилен е диалогът с представители на страни като Китай, Турция, Япония, Германия  и др. с цел представяне на възможностите на област Силистра за инвестиции. В НС и в МС са представени документи и материали, както и декларации за необходимостта Дунав мост III, за което има подкрепа и от страна на румънските власти.

В своето изявление инициаторът на форума Александър Сабанов, който е дългогодишен общински съветник (председател на ОбС Силистра в периода 2008-2011 г.), припомни, че вече в Североизточна България – респективно в област Силистра, се дават бонуси за фирмите при кандидатстване по оперативните програми за 2014-2020 г.. Така, както е било в Северозападна България още в предишния програмен период 2007-2013 г.

Според него бъдещият държавно-общински „Индустриален парк Силистра“, за разлика от съществуващия на частни начала, ще може да има приоритети, благодарение на които ще е възможно предлагане на оптимални цени за инвеститори, както и референции при по-голям брой работни места. Ще се разчита и на реклама по линия на Министерство на икономиката чрез „Индустриални зони“ АД. Като пример за добро развитие бе даден „Индустриален парк Шумен“, който привлича работници дори от Силистра.

В своята презентация зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов акцентира на това, че Силистра е приоритетен регион – засега резултатът е 9 одобрени проекта в областта за общо 14 млн. лева. Продължението им е възможно чрез кандидатстване към оперативни програма „Иновации и конкуретноспособност“ и към „Предприемачество“, която предстои да стартира (тя е подходяща за стартиращи в бизнеса във възрастов диапазон 50-.64 г., за млади хора и за жени). Очаква се на 17 май да стане окончателното разписване на процедурите за кандидатстване.

Представени бяха и възможностите на Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средния предприятия в подкрепа на малкия и среден бизнес. Оказа се, че в тази сфера са 99,8% от икономическите структури в България, в които работят 1,5 млн, души, което на практика е 75% от заетите на трудовия пазар в страната.

Няма коментари:

Публикуване на коментар