сряда, 23 май 2018 г.

Учители от общините Силистра и Главиница носители на наградата "Неофит Рилски"

Силистра. Зала "Версай". Тържество на община Силистра за награждаване на учители - участват 120 преподаватели и гости от различни институции, за 24 май - най-българския празник. Церемонията откри д-р Юлиян Найденов - кмет на община Силистра. Поздрави поднесоха Елена Томова - главен секретар на Областна администрация, д-р Мария Димитрова - председател на Общински съвет Силистра, Марин Ботев - и.д. началник на РУО на МОН Силистра, Михаил Кирязов - председател на СБУ, Камелия Рачева - председател на Съюза на работодателите. Музикални поздрави: ЦМИ "Мегатон".

  
Наградите:

10 номинации в кат. "За постижения в педагогическата практика в предучилищното образование" с носител на наградата Силвия Пенева Пенева, ДГ ”Нарцис” Силистра.

10 номинации сред учителите в началния етап на основното образование с носител на наградата е Дияна Янкова Караянева от ОС ”Никола Вапцаров” Силистра.
6 номинации в кат. "Педагогическа практика в образователна област „Български език и литература” с носител на наградата Грациела Георгиева Солакова, ОУ “Св.св. Кирил и Методий” Силистра.
4 са предложенията за постижения в педагогическата практика в образователна област „Чужди езици” с носител на наградата Маргарита Колева Павлова, ЕГ “Пейо Яворов” Силистра.
12 са предложенията за постижения в педагогическата практика в образователна област „Математика, информатика и природни науки” с носител на наградата Анна Иванова Георгиева, ПМГ “Св. Кл. Охридски” Силистра.
5 учители в кат. "За постижения в педагогическата практика в културно-образователна област „Обществени науки и гражданско образование” с носител на наградата Маргарита Любенова Тодорова, ОУ „Иван Вазов” Силистра.
5 учители в кат. "За постижения в педагогическата практика в образователни области „Изкуства, Бит и технологии, предприемачество и Физическа култура и спорт” с носител на наградата Бонка Петрова Скорчелиева, ОУ „Отец Паисий” Силистра.
3 учители в кат. "За постижения в професионалното образование и обучение" с носител на наградата инж. Светла Георгиева Тодорова, ПГСУАУ ”Атанас Буров”, гр. Силистра.
6 педагогически специалисти в кат. "За постижения в педагогическата практика, свързана със с превантивни, диагностични, рехабилитационни, консултативни и корекционно-терапевтични дейности" с носител на наградата е Светлозар Маринов Маринов, ОУ „Иван Вазов” Силистра.
24 заместник-директори в кат. "Училища и центровете за подкрепа за личностно развитие за подпомагане на директорите" с носител на наградата Величка Неделчева Белева, заместник-директор в ПГМТ “Владимир Комаров”, гр. Силистра.
Носител на наградата за най-успешен мениджмънт в детска градина за 2018 година е Румяна Дончева Дженкова, директор на ДГ ”Ян Бибиян” Силистра.
Носител на наградата за най-успешен мениджмънт в училище за 2018 година е Калоян Димитров Нейков, директор на СУ ”Никола Вапцаров” Силистра.
Почетно отличие “Неофит Рилски” на Министерство на образованието и науката, (предложение от Регионално управление на образованието - Силистра): Дияна Караянева, начална учителка в Средно училище „Никола Вапцаров“ Силистра.
Почетно отличие “Неофит Рилски” на Министерство на образованието и науката, (предложение от Общинската структура на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в Република България): Владимир Йорданов, директор на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ Калипетрово.

“Учител на годината за 2018 г.“ в заключителния етап на ХХІ-ия Национален конкурс “Учител на годината”, организиран от Синдиката на българските учители, и почетно отличие „Неофит Рилски“: Живка Стоянова, главен учител в Основно училище “Св.с в. Кирил и Методий”, гр. Силистра (И още една награда със същото съдържание - за Мария Николова - учител по БЕЛ в училището в село Стефан Караджа, община Главиница).


Специална награда на Синдиката на българските учители в заключителния етап на ХХІ-ия Национален конкурс “Учител на годината”, организиран от Синдиката на българските учители, и почетно отличие „Неофит Рилски“: Иванка Андонова, главен учител в Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги “Атанас Буров” Силистра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар