четвъртък, 24 август 2017 г.

Бг-професор от Ню Йорк представя в Силистра книга за богомилите

На 11.09.2017 г. от 17 ч. в Художествената галерия Силистра професор Дамян Попхристов, президент на основата от него Фондация Български Център Просветление Български Център Просветление ще изнесе лекция на тема "Българският дух в Европа през вековете". Той ще представи и книгата си "За богомилите от уста на ухо" (2015 г.), която е посветена на историята на богомилите в България и на техните съвременници във Франция и Италия - албигойци и катари, които учат български език и песни, но са запазили и много от древните познания на богомилите .

Проф. Дамян Попхристов започва да преподава през 1990 г. режисура и редица теоретични курсове, свързани с митология, философия и история на изкуството в Ню Йорк. През 1992 г. прави постановка на Бродуей.  Създава и учебна мултидисциплинарна международна програма през 1993 г. със студенти от цял свят, като финалът им е винаги в България, за да ги запознае с българската история и културен принос.

Завършва през 1997 г. магистратура по сравнително религиозознание. От 18 години се занимава с изучаване на различни езотерични школи, ранно християнство и богомилско учение. 

www.knizhen-pazar.net. Настоящата книга е плод на многогодишни изследвания и е изцяло посветена на богомилското учение, това уникално българско духовно наследство. Използван е богат доказателствен материал от български и чужди източници (апокрифни писания и евангелия, богомилски легенди, хроники, документи на инквизицията и на Ватикана, както и езотерична и окултна информация на автора). 

В отделни глави, по изключително увлекателен начин, подробно се проследява зараждането на богомилското учение, философията му, източниците, връзката му с други езотерични и дуалистични учения от епохата, близостта и различието му с официалната християнска доктрина, теорията за кармата и прераждането, като акцентът е върху езотеричната същност на учението. Чисто исторически, хронологически и фактологически е проследена и историята на разпространението на богомилското учение от българските земи през Босна и Италия чак до южна Франция, както и непосредственото му влияние върху патарените, катарите, албигойците и др. 

Подробно се проследяват и историите около „Светия Граал“, магическите и свръхестествените способности на богомилите, енергийните им преобразования и мистериозните изчезвания „яко дим“ на висшите им посветени. Специално внимание е отделено на значението на Женската енергия и на жената в богомилските общности, както и на крепостта Монсегюр, този „Стоунхендж на богомилите“, на нейното построяване изцяло според астрологически и окултни правила по проект на българските богомили, „магическата“? функция и героично-мистериозен финал, отбелязал окончателното унищожаване (според официалната църква) на „ереста“. 

Последната част на книгата е посветена на значението на богомилите за Ренесанса, Реформацията и културното развитие на Европа, както и на тяхната космическа цивилизационна мисия, на богомилския код и завета към съвременните им наследници и бъдещите поколения в прехода към шестата човешка раса. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар