понеделник, 21 август 2017 г.

Нови условия и срокове за кандидатстване в Национален фонд „Култура“


Национален фонд „Култура“ промени условията и сроковете за кандидатстване по т.нар. Културна програма за българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Това стана на свикано от министъра на културата Боил Банов извънредно заседание.

След направен анализ на получените коментари и бележки, Управителният съвет на НФК взе следните решения: - финансиране до 100% на проектите; - разширяване на кръга на лицата, които могат да подават проектни предложения; - кандидатстване с повече от един проект; - отпускане на средствата на три етапа.

Срокът за кандидатстване остава 45 дни, като започва да тече от 18.08.2017 г.  до 15.00 ч. на 02.10.2017 г. Пълната информация може да намерите на сайта на НФ „Култура“ на адрес: http://programs.ncf.bg/web/files/sessions/23/terms_document/conditions-eu-presidency-2017.pdf

Няма коментари:

Публикуване на коментар