вторник, 29 август 2017 г.

Художникът Коста Дончев с ретроспективна изложба за 43 години Алфатар - град


                      4 -и септември - ПРАЗНИК НА ГРАД АЛФАТАР

Уикипедия: Алфатар е старо българско селище, известно от 1573 г.  През август 1773 година, по време на Руско–турската война, 400 семейства от селото се изселват в Руската империя. През следващата година те основават селището Олшанка в земите, определени за създаващата се по това време Бугска казашка войска. Разочаровани от безплодните земи, много българи решават да се върнат в родината, но са подложени на репресии и са принудени насилствено да останат в Олшанка.

След Руско–турската война от 1828-1829 г. в Алфатар се заселват преселници от Сливенско и Ямболско. При освобождението от турско владичество е имало 2 039 жители и е било сред най–големите добруджански села.  При избухването на Балканската война в 1912 година човек от Алфатар е доброволец в Македоно-одринското опълчение - Стефан Боздуганов.  

Според Букурещкия мирен договор от 1913 г. селото остава в румънска територия. Населението оказва твърда съпротива срещу опитите за денационализация, участва в Добруджанската революционна организация и в революционното работническо движение в Румъния. Върнато е на България по Крайовския договор от 1940 г.  

За кратко време Алфатар е преименувано в Генерал Лазарово (1942-1943), след което се възстановява днешното му име. По онова време е имало парна мелница, 6 вятърни мелници, 2 дарака и други дребни предприятия.  През 1974 г. Алфатар е обявен за град. 

Алфатар е уникално име на селище в българската топонимия. В историческите извори се среща с имената: Алфатар, Ахлатар и Ифлатар. Открива се прабългарски произход в името "jai" - войска и "tora" - град (крепост)- в превод "крепост с войска". "Ифлатар" се е наричала и южната страна на средновековната крепост Дръстър. Любопитен факт е че на близо 3 000 километра в централна Испания има град с почти идентична етимология — Алфафар (Alfafar). 

На Антарктида също има...топоним Алфатар: това е факт от 2008 г. и става дума за полуостров на о. Робърт, чиято югозападната част  е свободна от лед, поради което районът около Алфатар е посещаван от ловци на тюлени през 19 в.".

П Р О Г Р А М А

ЗА 1.09.2017 Г.
по повод празника на града


17 часа: Ретроспективна изложба на Коста Дончев в ритуалната зала на Община Алфатар. В изложбата са 20 картини от скорошна изложба в градската галерия в Силистра.
К. Дончев за ВЕРСИНАЖ: Идеята е на кмета на общината Янка Господинова: да има изложба във връзка с честването на 43-годишнината от обявяването на Алфатар за град. Приех, защото до известна степен имам "вина" за тези тържества - през 1974 година бях общински кмет на Алфатар. Младите там навярно не знаят тази подробност... А защо да не се свърже и със 75-та ми годишнина - все пак съм алфатарец... Но поводът са празненствата в града. Изложбата е импровизирана и официално откриване няма да има.

17:45 – 18 часа               Посрещане на гостите на празника пред сградата на Общинска администрация Алфатар

18 – 19:30 часа                       Спортни игри за хора с увреждания.

.


Няма коментари:

Публикуване на коментар