четвъртък, 24 септември 2015 г.

Non-stop охрана на Дунавския парк в Силистра

     Сътрудници по охраната денонощно съблюдават за реда и опазването на материалната база в Дунавския парк. От 17 септември 2015 г. в района на площад „Свобода“ и Дунавски парк денонощно патрулират сътрудници по охраната на Община Силистра, съвместно с инспектори от отдел „Инспекторат“ към Община Силистра. Съблюдава се спазването на обществения ред и опазването на имуществото и материалната база. За периода от назначаването до сега са предотвратени 4 кражби и опити за увреждания на съоръжения от Дунавския парк. Служителите денонощно следят за спазването на обществения ред. На нарушителите ще бъдат налагани санкции съгласно действащите нормативни актове. От общината заявиха: "Призоваваме гражданите да оказват съдействие и да спазват Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Силистра."

Няма коментари:

Публикуване на коментар