вторник, 8 септември 2015 г.

Министър Лиляна Павлова: Новата ОПРР ще надгради постигнатото до тук

Регионалният министър участва в дискусията „Деветте пътя към еврофондовете: Региони в растеж“

Имайки вече опита, вторият програмен период ще може да надгради постигнатото така, че българските градове да имат своята добра визия. Ще продължим постигнатото до тук, а няма да започнем отначало. Това каза днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на дискусията „Деветте пътя към еврофондовете: Региони в растеж“, която се организира от КРИБ и вестниците „24 часа“  и  „Труд“. Министърът подчерта, че през последните 7 години, благодарение на усилената работа, в страната са инвестирани 3,5 млрд. лева по Оперативна програма „Регионално развитие“ и програмите за трансгранично сътрудничество .
Тя отчете, че с инвестициите по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., която в условията на криза беше единствен източник на средства за бизнеса, са възстановени 114 туристически атракции и паметници на културата, изградени са 118 центъра за настаняване от семеен тип и 17 защитени жилища, рехабилитирани са над 1100 км републикански пътища, инвестирани са почти половин милиард лева в нови 257 автобуса и тролейбуса, светофарни уредби, системи за управление на трафика, 192 пожарни и 6 спасителни автомобила, а 44 български града са вече с изцяло променена среда, от които се ползват над 3,4 млн. души.
„Предишният програмен период започна без готови проекти, без ясна визия и стратегия, без допълняемост“, припомни  министър Павлова. Тя коментира, че уроците от него вече са научени и са довели до изграждането на необходимия капацитет. „Затова днес, когато новата ОП „Региони в растеж“ е факт, тя се базира на дългосрочна стратегия и ясни интегрирани планове за градско развитие на общините, като проектите им са с добра проектна готовност", заяви министърът. Общините се доказаха и затова вече са междинни звена по програмата, допълни тя. Регионалният министър коментира, че предложените от местните власти проекти, с които те ще кандидатстват по ОПРР имат допълняемост не само по между си, но и с другите оперативни програми. Затова ще се знае къде  в какво ще инвестира, както и къде са зоните за икономическо развитие, защото бизнесът е не само изпълнител, но и партньор“, допълни тя.
 Министър Лиляна Павлова информира, че в новата оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. основният фокус е насочен към провеждане на целенасочена политика за устойчиво и интегрирано градско развитие в 39 големи и средно големи градове с финансов ресурс в размер на 1,644 млрд. лв..
„Със стартов капитал от 370 млн. лв. ще се създаде фонд за финансов инженеринг и така ще се увеличи наличния ресурс за инвестиции, информира още министър Павлова. За реализацията им ще се разчита на бизнеса, каза още тя. За тази цел ще се стъпи на базата на опита чрез инициативата „Джесика“, по която разполагаемите близо 66 млн. лв. бяха утроени и с тях бяха реализирани 33 общински проекта.
През новия програмен период се предвижда създаването на пет фонда – за София, за Северна, за Южна България, гаранционен фонд и фонд за развитие на туризма, туристическата инфраструктура и атракции, информира министърът. В новия период туристически атракции ще се финансират основно с финансов инженеринг. Капиталът във фонда ще е около 200 млн.лв., обясни тя.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството съобщи още, че със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъдат подкрепени реформата в спешната помощ и в образователната сфера заради необходимостта от подкрепа на професионалното обучение, което ще осигури нужните на бизнеса кадри.
100 млн.лв. ще бъдат инвестирани в центрове за настаняване на деца с увреждания, деца без родители и възрастни, каза още тя и допълни, че 350 млн. лв. ще се инвестират в републикански пътища, които дават достъп до туристически обекти.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството управлява 12 програми за трансгранично и транснационално сътрудничество, които се изпълняват основно в пограничните райони. Те са с общ бюджет 600 млн. евро, включително на чуждите партньори, затова общините трябва да са активни, за да реализират успешни проекти, каза в заключение министър Павлова.

Няма коментари:

Публикуване на коментар