вторник, 15 септември 2015 г.

Нова учебна година в село Добротица

     Основно училище „Отец Паисий“ село Добротица откри учебната 2015-2016 година с богата програма, независимо, че сградата бе подготвена за предстоящо саниране и подмяна на част от покрива. Вълнението на първокласниците бе съпроводено от още по-видимо такова на родители на ученици от І до VІІІ клас.
     Учебното заведение работи по няколко проекта, като един от най-съществените е работа по задържането на ученици от ромския етнос в училище. Съвместната работа с центъра за етническа толерантност „Амалипе“ - гр. Велико Търново  носи резултати и дава усещане за съпричастност в решаване на проблеми от подобно естество.
  С гордост тази учебна година изпратихме в средните учебни заведения най-голям брой седмокласници, което говори за добри постижения в учебния процес.
    През 2016 година училището ще бъде домакин на общинска проява с участието на ученици от начален етап от учебните заведения в община Ситово. Наред с това традиционно ще се проведе и театралният спектакъл „Българската пролет - 140 години от Априлското въстание“. Гражданското образование е от голяма значимост за педагогическата колегия в Основно училище „Отец Паисий“-село Добротица.
Няма коментари:

Публикуване на коментар