сряда, 30 септември 2015 г.

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015 – ОБЩИНА АЛФАТАРМЕСТНИ ИЗБОРИ 2015 – ОБЩИНА АЛФАТАР

Централна избирателна комисия – София. Решение №11652-МИ/НР, 1.09.2015 г. ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Алфатар, област Силистра, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-361 от 31.08.2015 г. от кмета на община Алфатар, област Силистра, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Алфатар.
Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 81 във връзка и с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 26.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.
В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Налице е съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Алфатар. Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия Р Е Ш И:
         1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Алфатар, област Силистра, в състав от 11 членове, както следва: Председател: Димитър Георгиев Петров. Зам.-председател: Димитър Стефчов Димитров. Секретар: Цветанка Стойчева Стоянова. Членове: Радка Василева Петрова, Иванка Христова Илиева, Минка Панева Илиева, Радка Русева Минчева, Невин Неджмединова Ахмедова, Ралица Иванова Пенева, Величка Славчева Маринова, Александър Стоянов Димов.
Общинска избирателна комисия – Алфатар. Решение №21-МИ/НР, 14.09.2015 г.  ОТНОСНО: Определяне на броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. ОИК - Алфатар определи 11 броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.
Общинска избирателна комисия – Алфатар. Решение №21-МИ/НР, 14.09.2015 г. ОТНОСНО: Определянето и образуване на номерата на изборните райони в Община Алфатар за изборите за кмет на община, кметове на кметства и общински съветници и национален референдум на 25 октомври 2015 г.
1.     Територията на всяка община представлява един многомандатен изборен район за избор на общински съветници и един едномандатен изборен район за избор на кмет на общината.
2.     Територията на всяко кметство в общината представлява отделен едномандатен изборен район за избор на кмет на кметство.
Номерацията на тези изборни райони в страната е единна и съдържа цифрените номера по ЕКАТТЕ: № по ЕКАТТЕ: 19 01 00415 – населено място: гр. Алфатар; 19 01 00240 – с. Алеково, 19 01 04145 – с. Бистра, 19 01 10210  – с. Васил Левски, 19 01 40751 – с. Кутловица, 19 01 78063 – с. Цар Асен, 19 01 81712 – с. Чуковец.
 Общинска избирателна комисия – Алфатар. Решение №052-МИ/НР, 22.09.2015 г. ОТНОСНО: Проведен жребий за определяне поредните номера на бюлетините за участие в изборите за общински съветници и кметове на партиите и местните коалиции регистрирани в ОИК - Алфатар на 25.10.2015 г. Изтеглените номера на партиите и местните коалиции регистрирани в ОИК – Алфатар за участие в изборите за  общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. са както следва: БСП – 8, ГЕРБ – 1, АБВ – 2, НФСБ – 3, ДПС – 4, МК „ЗАЕДНО ЗА АЛФАТАР” – 9, АТАКА – 7, ДВИЖЕНИЕ 21 – 5, РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – 6.
         Общинска избирателна комисия – Алфатар. Решение №051-МИ/НР, 22.09.2015. ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите на местна коалиция „Заедно за Алфатар” за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. Регистрира Марчо Христов Узунски под №79/22.09.2015 г. в 13.30 ч. за участие в изборите на 25.10.2015 г., като кандидат за кмет на Община Алфатар от местна коалиция „Заедно за Алфатар“.
Общинска избирателна комисия – Алфатар. Решение №050-МИ/НР, 22.09.2015 г. ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите на местна коалиция „Заедно за Алфатар” за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. Регистрира за участие в изборите на 25.10.2015 г. листата на местна коалиция „Заедно за Алфатар” за общински съветници, регистрирани под №09/22.09.2015 г. в 13:30 ч. в Регистъра на ОИК: 1. Марчо Христов Узунски – гр. Алфатар, 2. Юлиян Иванов Топалов – гр. Алфатар, 3. Йорданка Радева Узунска – гр. Алфатар, 4. Христо Маринов Дженков – гр. Алфатар, 5. Радостина Ивелинова Стефанова – гр. Алфатар, 6. Йордан Стоянов Маджаров – гр. Алфатар, 7. Драгомир Стоянов Донков – гр. Алфатар, 8. Калоян Петров Петров – гр. Алфатар.

Общинска избирателна комисия – Алфатар. Решение №049-МИ/НР, 22.09.2015. ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите на партия „Алтернатива за българско възраждане” за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. Регистрира Живка Василева Георгиева под №69/22.09.2015г. в 11:10 ч. за участие в изборите на 25.10.2015г., като кандидат за кмет на  община Алфатар от партия „Алтернатива за българско възраждане”.
         Общинска избирателна комисия – Алфатар. Решение №048-МИ/НР, 22.09.2015 г. ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите на партия „Алтернатива за българско възраждане” за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. Регистрира за участие в изборите на 25.10.2015 г.  листата на партия „Алтернатива за българско възраждане” за общински съветници регистрирани под №08/22.09.2015 г. в 11:10 ч. в Регистъра на ОИК: 1.Живка Василева Георгиева – гр. Алфатар. 2.Дамян Славов Славов – гр. Алфатар. 3. Веселина Никифорова Божинова – гр. Алфатар. 4.Здравка Николаева Добруджанска – Желева – с. Васил Левски. 5. Юлия Колева Йорданова – гр. Алфатар. 6. Стелиян Ивелинов Стефанов – гр. Алфатар. 7. Ангелина Ангелова Василева – с. Бистра. 8. Николай Красимиров Георгиев – с. Алеково. 9. Янко Петров Иванов – с. Алеково.
         Общинска избирателна комисия – Алфатар.  Решение №046-МИ/НР, 22.09.2015 г. ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите на партия „Движение за права и свободи” за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. Регистрира за участие в изборите на 25.10.2015 г. листата на партия „Движение за права и свободи” за общински съветници, регистрирани под №07/22.09.2015г. в 10:15ч. в Регистъра на ОИК: 1. Елис Бюрхан Талят – с. Бистра. 2. Тюркян Ахмед Мехмед – с. Чуковец. 3. Сезгин Ибрям Али – с. Бистра. 4. Фаик Мехмед Ахмед – с. Чуковец. 5. Илхан Исмет Мехмед – с. Бистра. 6. Вадет Ваит Сюлейман – с. Чуковец. 7. Ахмед Алиосман Ахмед –  с. Бистра. 8. Гюнел Сали Шукри – с. Бистра.
 Общинска избирателна комисия – Алфатар. Решение №045-МИ/НР, 22.09.2015 г. ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите на партия „Движение за права и свободи” за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. Регистрира Бюрхан Назми Акиф под №60/22.09.2015г. в 10:15 ч. за участие в изборите на 25.10.2015г., като кандидат за кмет на  кметство с. Чуковец от партия „Движение за права и свободи”.
 Общинска избирателна комисия – Алфатар. Решение №044-МИ/НР, 22.09.2015 г. ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите на партия „Движение за права и свободи” за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015  г. Регистрира Ана Йосифова Стоянова под №59/22.09.2015г. в 10:15 ч. за участие в изборите на 25.10.2015 г., като кандидат за кмет на  кметство с. Бистра от партия „Движение за права и свободи“.
Общинска избирателна комисия – Алфатар. Решение №043-МН/НР, 22.09.2015 г. ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите на партия „Движение за права и свободи” за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. Регистрира Елис Бюрхан Талят под №58/22.09.2015 г. в 10:15 ч. за участие в изборите на 25.10.2015 г., като кандидат за кмет на Община Алфатар от партия „Движение за права и свободи”.
Общинска избирателна комисия – Алфатар. Решение №042-МИ/НР, 21.09.2015 г. ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. Регистрира Зелкиф Хамдиев Ахмедов  под №50/21.09.2015 г. в 14:45 ч. за участие в изборите на 25.10.2015 г., като кандидат за кмет на  кметство с. Бистра от КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“.
Общинска избирателна комисия – Алфатар. Решение №041-МИ/НР, 21.09.2015 г. ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. Регистрира Мюжгян Сюлейманова Мехмедова под №49/21.09.2015 г. в 14:45 ч. за участие в изборите на 25.10.2015 г., като кандидат за кмет на  кметство с. Чуковец от КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“.
Общинска избирателна комисия – Алфатар. Решение №040-МИ/НР, 21.09.2015 г. ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. Регистрира Мариянка Радева Дочева под №48/21.09.2015г. в 14:45 ч. за участие в изборите на 25.10.2015 г., като кандидат за кмет на  кметство с. Алеково от КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“.
Общинска избирателна комисия – Алфатар. Решение №039-МИ/НР, 21.09.2015 г. ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. Регистрира Иван Стоянов Стайков под № 47/21.09.2015 г. в 14:45 ч. за участие в изборите на 25.10.2015 г., като кандидат за кмет на Община Алфатар от  КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“.
Общинска избирателна комисия – Алфатар Решение №38-МИ/НР, 21.09.2015 г. ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. Регистрира за участие в изборите на 25.10.2015 г. листата на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” за общински съветници, регистрирани под №06/21.09.2015 г. в 14:45 ч. в Регистъра на ОИК: 1. Иван Стоянов Стайков – гр. Алфатар, 2. Драгомир Йорданов Димитров – с. Алеково, 3. Мюжгян Сюлейманова Мехмедова – с. Чуковец, 4. Мариянка Радева Дочева – с. Алеково, 5. Йорданка Атанасова Маринова – с. Бистра, 6. Зелкиф Хамдиев Ахмедов – с. Бистра, 7. Елена Стефанова Станчева – с. Васил Левски.
Общинска избирателна комисия – Алфатар. Решение №037-МИ/НР, 21.09.2015 г. ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите на ПП „ДВИЖЕНИЕ 21” за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. Регистрира Златка Тончева Питакова под № 38/21.09.2015 г. в 13:00 ч. за участие в изборите на 25.10.2015г., като кандидат за кмет на Община Алфатар от. ПП „ДВИЖЕНИЕ  21”.
Общинска избирателна комисия – Алфатар. Решение №036-МИ/НР, 21.09.2015 г. ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите на ПП „ДВИЖЕНИЕ 21” за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. Регистрира за участие в изборите на 25.10.2015 г. листата на ПП „ДВИЖЕНИЕ  21” за общински съветници, регистрирани под №05/21.09.2015 г. в 13:00 ч. в Регистъра на ОИК: 1. Златка Тончева Питакова – гр. Алфатар. 2. Иванка Петкова Рачкова – гр. Алфатар, 3. Миряна Йорданова Друмева – гр. Алфатар, 4. Атанаска Петрова Кунева – с. Цар Асен,  5. Кольо Станков Димов – с. Васил Левски, 6. Димитра Ченева Митева – гр. Алфатар, 7. Костадин Митев Ташев – гр. Алфатар.
Общинска избирателна комисия – Алфатар. Решение №035-МИ/НР, 21.09.2015 г. ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите на ПП „АТАКА” за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. Регистрира за участие в изборите на 25.10.2015 г. листата на ПП „АТАКА”  за общински съветници,  регистрирани под №037/21.09.2015г. в 11:40 ч. в Регистъра на ОИК: 1. Живко Иванов Желязков – гр. Алфатар, общ. Алфатар.
Общинска избирателна комисия – Алфатар.  Решение №034, 21.09.2015 г. ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите на ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. Регистрира – оттегляне на кандидата за общински съветник вписан под №2 в листата на общински съветници на Община Алфатар – Петър Христов Иванов и регистрира за участие в изборите на 25.10.2015 г. листата на ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за общински съветници, регистрирани под №03/21.09.2015 г. в 09:30 ч. в Регистъра на ОИК след окончателна редакция, както следва: 1. Минчо Момчев Минев – гр. Алфатар, 2. Иван Славов Димитров – с. Алеково, 3. Николай Атанасов Тулумбов - гр. Алфатар, 4. Йова Димитрова Колева - гр. Алфатар, 5. Митка Дончева Стоянова - гр. Алфатар, 6. Руса Георгиева Вълчева - гр. Алфатар, 7. Иван Пенев Иванов - гр. Алфатар.
Общинска избирателна комисия – Алфатар. Решение №033-МИ/НР, 21.09.2015 г.  ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите на ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. Регистрира Иван Славов Димитров под №31/21.09.2015 г. в 09:00 ч. за участие в изборите на 25.10.2015 г., като кандидат за кмет на  кметство с. Алеково от ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ.
Общинска избирателна комисия – Алфатар. Решение №032-МИ/НР, 21.09.2015 г. ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите на ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. Регистрира Минчо Момчев Минев под № 29/21.09.2015 г. в 09:00ч. за участие в изборите на 25.10.2015 г., като кандидат за кмет на Община Алфатар от ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ.
Общинска избирателна комисия – Алфатар. Решение №31-МИ/НР, 21.09.2015 г. ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите на ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. Регистрира за участие в изборите на 25.10.2015 г. листата на ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за общински съветници регистрирани под №03/21.09.2015 г. в 09:00 ч. в Регистъра на ОИК: 1. Минчо Момчев Минев – гр. Алфатар, 2. Петър Христов Иванов – гр. Алфатар, 3. Иван Славов Димитров – с. Алеково, 4. Николай Атанасов Тулумбов – гр. Алфатар, 5. Йова Димитрова Колева – гр. Алфатар, 6. Митка Дончева Стоянова – гр. Алфатар, 7. Руса Георгиева Вълчева – гр. Алфатар, общ. Алфатар, 8. Иван Пенев Иванов – гр. Алфатар.
Общинска избирателна комисия – Алфатар. Решение №029-МИ/НР, 20.09.2015 г. ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. Регистрира Нели Маринова Маринова под № 17/20.09.2015 г. в 10:30 ч. за участие в изборите на 25.10.2015 г., като кандидат за кмет на Община Алфатар от БЪЛГАРСКА  СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
Общинска избирателна комисия – Алфатар. Решение №028-МИ/НР, 20.09.2015 г. ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства. Регистрира за участие в изборите на 25.10.2015 г. листата на ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за общински съветници, регистрирани под №02/20.09.2015 г. в 10:30 ч. в Регистъра на ОИК: 1. Нели Маринова Маринова – гр. Алфатар, 2. Галина Димитрова Енева – гр. Алфатар, 3. Минка Стоянова Стоянова – гр. Алфатар, 4. Милена Борисова Лечева – гр. Алфатар, 5. Диана Николова Иванова – с. Алеково, 6. Пепа Димитрова Иванова – гр. Алфатар, 7. Иван Петров Иванов – гр. Алфатар, 8. Йорданка Борисова Иванова – с. Кутловица, 9. Христо Великов Пенчев – с. Васил Левски, 10. Шамси Салиев Мехмедов – с. Бистра, 11. Радка Георгиева Желева – гр. Алфатар.
         Общинска избирателна комисия – Алфатар. Решение 027-МИ/НР, 16.09.2015 г. ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите на ПП „ГЕРБ“ за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. Регистрира Себайдин Сюлейман Сюлейман под №005/10.09.2015г. в 09:00 ч. за участие в изборите на 25.10.2015 г., като кандидат за кмет на  кметство с. Чуковец от ПП „ ГЕРБ”.
Общинска избирателна комисия – Алфатар. Решение №026-МИ/НР,  16.09.2015 г . ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите на ПП „ГЕРБ“ за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. Регистрира Танжер Али Исмаил под №004/10.09.2015 г. в 09:00 ч. за участие в изборите на 25.10.2015 г., като кандидат за кмет на  кметство с. Бистра от ПП „ГЕРБ”.
Общинска избирателна комисия – Алфатар. Решение №025-МИ/НР, 16.09.2015 г. ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите на ПП „ГЕРБ за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. Регистрира Иван Захариев Христов под №003/10.09.2015 г. в 09:00 ч. за участие в изборите на 25.10.2015 г., като кандидат за кмет на  кметство с. Алеково от ПП „ГЕРБ”.
Общинска избирателна комисия – Алфатар. Решение №024-МИ/НР, 16.09.2015 г. ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите на ПП „ГЕРБ“ за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. Регистрира Янка Стоянова Господинова под №002/10.09.2015 г. в 09:00 ч. за участие в изборите на 25.10.2015 г., като кандидат за кмет на Община Алфатар от ПП „ГЕРБ”.
Общинска избирателна комисия – Алфатар. Решение №023, 16.09.2015 г. ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите на ПП „ГЕРБ” за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. Регистрира за участие в изборите на 25.10.2015 г. листата на ПП „ГЕРБ”за общински съветници, регистрирани под №01/10.09.2015г. в 09:00 ч. в Регистъра на ОИК: 1. Янка Стоянова Господинова – гр. Алфатар, 2. Живка Колева Великова – с. Алеково, 3. Ивелина Миткова Вълева – гр. Алфатар, 4. Ганка Пенчева Недялкова – гр. Алфатар, 5. Иван Руменов Василков – гр. Алфатар, 6. Петранка Димитрова Славова – гр. Алфатар, 7. Радослав Стоянов Марчев – гр. Алфатар, 8. Митко Тодоров Тодоров – с. Васил Левски, 9. Иван Пламенов Иванов – гр. Алфатар, 10. Танжер Али Исмаил – с. Бистра, 11. Енчо Радев Янков – с. Цар Асен.


Няма коментари:

Публикуване на коментар