понеделник, 28 септември 2015 г.

Програма за отбелязване 75 години от възвръщането на Южна Добруджа към България 1 октомври 2015 г.Първи октомври - знаменателен исторически ден за Силистра.
През 1940 г.  се подписва  в Крайова спогодба между Румъния и България.  Възвръща се Южна Добруджа в пределите на Майка България. Възторгът на населението е неописуем при посрещането на българските войски.
      Една година по-късно – 1 октомври 1941 г., са организирани тържества по повод годишнината от деня на Силистра. Те се отличават със своя културен характер, който е сигурен белег на духовната столица на Южна Добруджа – Силистра.
     Община Силистра кани всички родолюбиви силистренци да присъстват на поредицата от прояви на 1 октомври 2015г. /четвъртък/, включени в програмата:

Ø 11.00 ч., Паметник на Цар Борис Обединител в Дунавски парк - Силистра
Тържествено поднасяне на венци и цветя

Ø 17.00 ч., Заседателна зала на Община Силистра
Представяне на изданието „Паметен лист – 75 години от Крайовската спогодба” и отбелязване на 135 години от рождението на Йордан Йовков – „певецът на Добруджа”, изготвени от Филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев”, Учебно-изследователска лаборатория „Културно наследство”. Той е дело на студенти от учебно-изследователската лаборатория "Културно-историческо наследство" към Филиал - Силистра на РУ "Ангел Кънчев". Издаването му е финансирано от община Силистра, която е и съорганизатор на проявата. В изданието  са включени фрагменти от исторически и художествени текстове, снимки и спомени на съвременници, които пресъздават атмосферата на събитието, окачествявано като "сбъдната надежда" и сравнявано по значимост със Съединението и Деня на Независимостта. Студентите ще представят мултимедийни презентации за Крайовската спогодба като институционален и духовен акт - стъпка към постигане на националното обединение, и за Йордан Йовков - певецът на Добруджа, от чието раждане се навършват 135 г.

Ø Издаване на специален журнал „Да защитиш достойно историческата си самоличност” – по повод 75 години от възвръщането на Силистра и Южна Добруджа към България – 1 октомври 1940 г., с автор-съставители: доц.д-р Румен Липчев и Наталия Симеонова

Ø 17.00 ч., Художествена галерия
Юбилейна изложба 50 год. Дружество на художниците - гр. Силистра – живопис, графика, скулптура и рисунка, посветена на 1-ви октомври - 75 години от подписването на Крайовската спогодба и възвръщането на Южна Добруджа към България

       Нека помним нашата история и бъдем съпричастни с присъствие на празника, на 1 октомври /четвъртък/ 2015 г. от 11.00 часа на паметника на Цар Борис Обединител в Дунавски парк – Силистра!

Няма коментари:

Публикуване на коментар