сряда, 9 септември 2015 г.

120 години търговско-промишлени палати в България - честване в Силистра


Българската търговско-промишлена палата, съвместно със Силистренската  търговско-промишлена палата провеждат в 18 часа на 13 септември 2015 г., в хотел „Данубе” в гр. Силистра честване по повод  120 години от създаването на търговските палати в България, съобщи  инж. Манол Тодоров, председател на Силистреската ТПП. В нея членуват около 100 фирми – ЕТ, ЕООД, ООД, АД, командитни дружества, сдружения, НПО и др.
На следващия ден, когато е празникът на Силистра, ще има и делови форум с участието на представители на всички палати от страната - общо 28, поканени от председателя БТПП Цветан Симеонов.
БТПП участва с мнение по всички проекти в законодателството на Република България. Включва се в работата на различни комисии, вкл. на областно ниво към Областна администрация, както и в съветите за сътрудничество към Бюрата по труда в Силистра, Тутракан и Дулово. 
Подпомага своите членове и фирмите при подготовката на сертификати, на тръжни документи и заверки на договори. Провежда обучения в борбата срещу сивата икономика. Осигурява присъстви е ипомощ на изпити по теория и практика в професионалните гимназии и др. Предлага на вниманието на партньорите си оферти и възможности за осъществяване на търговски сделки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар