сряда, 23 септември 2015 г.

В Силистра кандидатите за кметове и съветници вече си знаят "номерата"

РЕШЕНИЕ  № 207 - МИНР
Силистра, 23.09.2015
ОТНОСНО: Определяне чрез жребий на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК Силистра в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
На основание чл. 87, ал. 1, т. 10 и чл. 423, ал. 1, 2, 3 и 4 на Изборния кодекс, Решение № 2250-МИ/18.09.2015 г. на Централната избирателна комисия
На 23.09.2015 г. в 10.00 ч. в сградата на Община Силистра се проведе жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК Силистра в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
На основание чл. 87, ал. 1, т. 10 и чл. 423, ал. 1, 2, 3 и 4 на Изборния кодекс, Решение № 2250-МИ/18.09.2015 г. на Централната избирателна комисия
  РЕШИ:
Обявява поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК Силистра в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., подредени по Входящ регистър . (Приложение № 1, Решение на ОИК 102/14.04.2015) и вид избор, както следва:
Партия ГЕРБ – 5
Партия СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ11
Партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ15
Партия АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) – 6
Партия БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР-БДЦ13
Партия ДВИЖЕНИЕ 21 – 14
Партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – 16
Партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ – 3
Партия АТАКА – НОМЕР В БЮЛЕТИНАТА - 4                                                  Партия ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ – 8                                                                                                            
Партия ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ  - 1                                                                                            
Партия ВЪЗРАЖДАНЕ – 17
Партия Местна коалиция „Спасение за Силистра“ –    7
Партия Местна коалиция „ГРАЖДАНСКО ЕДИНСТВО“10
ИК Павлина Йорданова Романова – 9
ИК Георги Иванов Иванов – 2
ИК Костадин Димитров Иванов – 12  
2. Регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети участват във вид избор, както следва:
 1. Партия ГЕРБ – ВИД ИЗБОР: кандидат за КМЕТ НА ОБЩИНА, кандидати за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ – 33, кандидат за кмет на кметство АЙДЕМИР, БРАДВАРИ, ВЕТРЕН, ПРОФЕСОР ИШИРКОВО, КАЛИПЕТРОВО, СРАЦИМИР
 2. Партия СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ кандидати за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ - 32, кмет на кметство ЙОРДАНОВО
 3. Партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ – кандидат за КМЕТ НА ОБЩИНА, кандидати за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ – 33, кандидат за кмет на кметство АЙДЕМИР, БАБУК, ВЕТРЕН, ПРОФЕСОР ИШИРКОВО, КАЛИПЕТРОВО, СРАЦИМИР, СРЕБЪРНА
 4. Партия АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) – ВИД ИЗБОР: кандидат за КМЕТ НА ОБЩИНА, кандидати за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ – 33, кандидат за кмет на кметство АЙДЕМИР, ПРОФЕСОР ИШИРКОВО, СМИЛЕЦ, СРАЦИМИР
 5. Партия БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР-БДЦ – ВИД ИЗБОР: кандидати за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ – 4
 6. Партия ДВИЖЕНИЕ 21 – ВИД ИЗБОР: кандидати за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ – 27, кандидат за кмет на кметство АЙДЕМИР, БАБУК, ЙОРДАНОВО, КАЛИПЕТРОВО
 7. Партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ВИД ИЗБОР: кандидат за КМЕТ НА ОБЩИНА, кандидати за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ – 14, кандидат за кмет на кметство БРАДВАРИ, ЙОРДАНОВО
 8. Партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ – ВИД ИЗБОР: кандидат за КМЕТ НА ОБЩИНА, кандидати за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ – 13, кандидат за кмет на кметство АЙДЕМИР, БАБУК, ВЕТРЕН, КАЛИПЕТРОВО, СРЕБЪРНА
 9. Партия АТАКА – ВИД ИЗБОР: кандидат за КМЕТ НА ОБЩИНА, кандидати за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ – 9, кандидат за кмет на кметство АЙДЕМИР, КАЛИПЕТРОВО
 10. Партия ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ - ВИД ИЗБОР: кандидати за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ – 3
 11. Партия ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ - ВИД ИЗБОР: кандидати за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ – 4
 12. Партия ВЪЗРАЖДАНЕ – ВИД ИЗБОР: кандидати за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ – 9
 13. Партия Местна коалиция „Спасение за Силистра“– ВИД ИЗБОР: кандидат за КМЕТ НА ОБЩИНА, кандидати за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ – 20, кандидат за кмет на кметство АЙДЕМИР, КАЛИПЕТРОВО, СМИЛЕЦ
 14. Партия Местна коалиция „ГРАЖДАНСКО ЕДИНСТВО“– ВИД ИЗБОР: кандидат за КМЕТ НА ОБЩИНА, кандидати за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ – 33, кандидат за кмет на кметство АЙДЕМИР, КАЛИПЕТРОВО, СРАЦИМИР, СРЕБЪРНА
 15. ИК Павлина Йорданова Романова– кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО СМИЛЕЦ
 16. ИК Георги Иванов Иванов– кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО СРЕБЪРНА
 17. ИК Костадин Димитров Иванов– кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО БАБУК
 18. В приложения са публикувани регистрите по вид избор с номер бюлетина.
Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Тодорова
СЕКРЕТАР: Нювит Хасанова
Председател: Теодора Павлова Тодорова
Секретар: Нювит Исмаилова Хасанова

Няма коментари:

Публикуване на коментар