четвъртък, 10 септември 2015 г.

Тържество за откриване на Новата академична година и връчване на дипломи на абсолвенти във Филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев“


 16 септември 2015 г., сряда, 11.00 часа, аула „Проф. Славчо Иванов“
Дипломи за висше образование  ще получат 66 абсолвенти от шест специалности – редовно и задочно обучение, и първите магистри от изнесено обучение по магистърска програма „Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище“ към факултет „Природни науки и образование“ в Русенския университет, съобщи доц. д-р Теменужка Богданова, ръководител на Филиала в Силистра. През новата академична година предстоят защити на ОНС „доктор“ на двама преподаватели и зачисляване в ОНС „доктор“ на трима преподаватели.
Студенти с отличен и най-висок успех от абсолвентите по следните специалности: Физика и информатика – Бетина Радославова Ковачева - 5,99; Български език и английски език – Петя Ангелова Петкова; Български език и френски език – Мирена Тодорова Костова; Транспортна техника и технологии - Георги Николаев Георгиев; Електроинженерство, редовно обучение – Красимир Тодоров Русев; Електроинженерство,задочно обучение - Николай Тодоров Стефанова.
            През новата академична година 2015-2016 стартира обучение по следните специалности: Български език и английски език, Български език и румънски език, Физика и информатика;  Автомобилно инженерство и Електроинженерство, в редовна и задочна форма.

До 2 октомври 2015 г. се приемат документи за обучение в магистърска програма: „Комуникативни техники и педагогически умения“ и в изнесено обучение във Филиала по магистърски програми:  „Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище“, „Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики“ и „Електроенергетика и електрообзавеждане“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар