сряда, 16 септември 2015 г.

Откриване на новата учебна година във Филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев“

С участието на чл. кор. проф. Христо Белоев – ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев“ премина откриването на новата учебна година във филиал Силистра. По покана на доц. д-р Теменужка Богданова, ръководител на филиала, в тържеството се включиха от името на държавната и общинската администрации в областния град заместник областният управител Младен Минчев и заместник кметът на община Силистра Денка Михайлова.
В рамките на ритуала дипломи за висше образование получиха 66 абсолвенти от шест специалности – редовно и задочно обучение, и първите магистри от изнесено обучение по магистърска програма „Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище“ към факултет „Природни науки и образование“ в Русенския университет. От тяхно име благодарност поднесе отличничката на випуска Бетина Ковачева, която наскоро стана първата силистренска студентка, получила награда и от Общински съвет Силистра по време на тържественото заседание, проведено на Кръстовден – Празник на Силистра.
„Русенският университет е водещо висше учебно заведение в Северна България и е гарант за стабилност на регионите. Срещаме пълна подкрепа от областните и от общинските ръководства по места, което конкретно за Филиала в Силистра означава помощ и за неговото развитие“, заяви ректорът Белоев в своето слово. Той припомни, че предстои честване на 70-ата година на университета, време, през което той се е утвърдил като достойна образователна институция. Филиалът в Силистра е от преди 18 години, а общо в най-северния север има академично образование от 44 години насам.
Заместник областният управител Младен Минчев отправи своя поздрав към първокурсниците, към абсолвентите и към всички настоящи студенти, пожелавайки им да реализират своите мечти и умения. От името на кмета на община Силистра поздравителен адрес представи Денка Михайлова – зам. кмет „Хуманитарни дейности“. По подобен начин студентите бяха уважени с послания от доц. Илиана Горанова – дългогодишен ръководител на филиала, от евродепутата Момчил Неков, от Езикова гимназия „П. Яворов“, Общинско спортно училище „Дръстър“, ПГСС „П. Пенев“ и ОДК Силистра. Както и от Регионална библиотека „Партений Павлович“ чрез неговия краевед Мануела Енчева.
През новата академична година предстоят защити на ОНС „доктор“ на двама преподаватели и зачисляване в ОНС „доктор“ на трима преподаватели. В редовна и задочна форма стартира обучение по специалностите Български език и английски езикБългарски език и румънски езикФизика и информатика Автомобилно инженерство и Електроинженерство.
До 2 октомври 2015 г. се приемат документи за обучение в магистърска програма: „Комуникативни техники и педагогически умения“ и в изнесено обучение във Филиала по магистърски програми:  „Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище“, „Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики“ и „Електроенергетика и електрообзавеждане“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар