понеделник, 28 септември 2015 г.

Съратник на Ботев сред първите вестникари в Силистра


- 130 години от излизането на първия вестник в Крайдунавска Добруджа

Със старта на в. „Време“, първият в Крайдунавска Добруджа „за новини, книжовност и литература“, се осъществява преди 130 години – на 24 септември 1885 г., прощъпулникът на вестникарската преса в Силистра и в Крайдунавска Добруджа. За да се завъртят заедно с превратностите в съдбата на града и региона над 60 „вестникарски заглавия“ за близо век и половина. Първият ни вестник се е самоопределил като ежедневник, но се е изявил само в 10 броя, в момента съхранявани в Народната библиотека в София, но може да се четат в сайта на Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра, благодарение на проведена наскоро дигитализация на всички известни издания до 1940 г., излизали в Силистра.
В първите редове на първия силистренски вестник издателят му пуска препечатка от в. „Българан“ във връзка със Съединението на България, възмущавайки се, че покрай този акт западните страни ни обвиняват в нарушение на Берлинския договор.  Повечето материали имат патриотичен характер, а за изданието се обявява, че ще помества всякакви материали: политически, научни-книжовни, литературни. Ориентацията на вестника ли?: „..колкото до партизанството, ний ще бъдем неутрални – няма да принадлежим нито на тази, нито на онази партия. Ний ще имаме за начало да възхваляваме добрите и полезните за отечеството ни работи, а ще укоряваме и възненавиждаме злите и съсипателните, които се вършат в ущърб на отечеството ни от която и да било партия“.
Две седмици по-късно, на 7 октомври, до читателя достига и първият брой на в. „Телеграф“, предназначен „за новини и защита на народните интереси“. Издателят му Никола Живков успява да изкара на пазара едва 6 броя. Любопитното е, че създателят на първия силистренски вестник Димитър Бъчваров става отговорник на новото вестникарско издание. Интересно е също, че Живков преди това в Русе е издавал също в. „Телеграф“.
Малко е известно в Силистра, че той е авторът на текста на бъдещия национален химн „Шуми Марица“ и е бил съредактор на поета революционер Христо Ботев. Пак през същата година, когато става Съединението на България, на бял свят излиза и в. „Зора“, определящ се като „ежедневен лист за новини и книжовност“. Негови издатели са братята Димитър и Георги Иванови, притежатели на печатница от 1883 г. Реално този вестник е първият в област Силистра, който се е задържал по-дълго време в ролята на всекидневник, тъй като е съществувал до 24 януари 1887 г.
Впоследствие медийната преса в Силистра запада, за да се възроди за кратко „като на шега“ на 1 април 1894 г., когато излиза сигналният брой на първото в България музикално списание „Кавал“. Негови родоначалници са чешкият музикант Карел Махан и издателят Никола Бабачев.  Под главата на изданието пише „Музикален вестник“. На видно място е изписано със стария правопис: „Съдържание: От редакцията. — Ханс Бюлов, некролог. — Старите гами в народните ни песни. — Нашите военни музики. — Как трябва да изучваме интервалите. — Известия от  вечеринки и концерти из: Варна, София и Силистра. — Разни.“ Музикално списание „Кавал“ излиза в 15 броя, вкл. до м. април 1895 г., когато е печатано в Лом.
На 18 август 1894 г. в Силистра излиза от печат и първият брой на в. „Доростол“, под заглавието на

който пише „Вестник за политика“. Издава се от Клуба на Народната партия в Силистра. След него отново има пропуснати години цели десетилетия, вкл. и през румънския период, за да разцъфти пресата в Силистра и региона чак след 1990 г., когато започват да излизат истински всекидневници. Днес единствен от тях е в. „Силистренски бряг“, част от Медийна група „БРЯГ“ – Русе. В град Тутракан можем да определим 1887 година като рождена „дата“ на периодичния печат, респективно на журналистиката. На 6 септември с.г. за първи път излиза в. „Бряг”.  Негов отговорник е Т. Кескинев. По времето на социализма свои издания имаха всички общини в региона, докато в момента месечни общински вестници издават само Главиница, Ситово, Алфатар и Кайнарджа. Освен всекидневника в Силистра има още два вестника – „Силистренска трибуна“, „Силистра ПРЕС“, В Тутракан – два седмичника – „Тутракански глас“ и „Напредък“.
През 2010 г. в Градската художествена галерия в Силистра местното дружество на СБЖ и Регионална библиотека „Партений Павлович“ представиха изложба от факсимилета на първи страници на всички запазени от миналото и излизащи до момента вестници, чиито издатели са от Крайдунавска Добруджа. Става дума за над 60 издания – вестници и списания – от Силистра, Тутракан, Дулово, както и от другите общини в областта. Силистренската медийна изява бе реализирана в партньорство с централата на СБЖ, откъдето бе пратена изложбата от постери, посветени на (тогава актуалната) 110-а година на организираното журналистическо движение в България.

Няма коментари:

Публикуване на коментар