петък, 25 септември 2015 г.

Община Силистра финансира предварителни проекти за голяма зала


       Община Силистра планира изграждане на многофункционална спортна зала в града, който до момента не разполага с такава. За целта са изготвени предварителни, прединвестиционни и обемно-устройствени проучвания за изграждане на Многофункционална сграда - център за спорт и култура, от екип на "БД Арх" ЕООД с главен проектант арх. Божидар Хинков. Работното заглавие на обекта по предложение на проектантите е "Арена Дорусторум".
       Една от най-важните задачи, поставени на екипа проектанти, е изборът на локация, като архитектите са имали възможност да избират между четири предложени от общината подходящи терена. Посоченото от проектантите място е на брега на река Дунав, в района на "Топливо", което дава възможност залата да се превърне във визитна картичка на Силистра. В този контекст предложената пространствена визия сградата е алюзия на "две лодки".
        Проектираният център е многофункционален, като служи за спорт, култура, експозиции и търговски изложения. Състои се от две сгради – една основна и втора допълнителна за тренировъчни дейности. Разгънатата застроена площ  е 8 670 кв.м, от които 2 580 км.м са атрактивни пространства, 3 690 кв.м за спортни и културни събития, 3 000 кв.м експозиционни площи. Проектът предлага използването на фотоволтаични системи, мобилни трибуни и всички видове съоръжения за обезпечение на културни и спортни събития. Предложеният капацитет е 2 400 седящи и около 1 400 правостоящи места.
      На този етап дейностите по изработването на предварителните проекти се финансира със средства на община Силистра и едва след изготвянето на подробни проекти и план-сметката на обекта ще се търсят източници за финансиране на изграждането на спортната зала.

Няма коментари:

Публикуване на коментар