сряда, 24 юни 2015 г.

ДФ "Земеделие": Подновява се приемът на заявления по схема за помощ de minimis

          Във връзка с проведено заседание на Управителния съвет на ДФ “Земеделие” на 22.06.2015 г. и взето решение Ви информирам за следното: Подновява се приемът на заявления по схема за помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 за регистрирани земеделски стопани по Наредба N 3 от 1999 г., отглеждащи едри и дребни преживни животни. В срок до 30 юни 2015 г. се дава възможност на регистрирани земеделски стопани, отглеждащи едри и дребни преживни животни, отговарящи на условията по утвърдените указания за прилагане на схемата за подпомагане по de minimis и не подали в срок заявление, да бъдат допуснати до кандидатстване. 
        Подпомагането ще се извърши при утвърдените ставки, съгласно приети указания с Решение на УС на Фонда от 26.05.2015 г., в рамките на утвърдения бюджет по съответното направление за едри и дребни преживни животни. Срок за кандидатстване: до 30 юни 2015 г. Срок за сключване на договори и изплащане на помощта: до 15 юли 2015 г. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар