петък, 19 юни 2015 г.

Силистра и Констанца пишат проект по две оси - околна среда и превенция срещу опасности

      В Областна администрация Силистра се проведе международна среща във връзка с подготовка на общ трансграничен проект между областите Констанца, Силистра и др. с цел кандидатстване за финансиране от ЕК в новия програмен период „2014-2020“. От българска страна в срещата участваха управленски екип начело със заместник областния управител Янка Господинова и представители на консултантска агенция ведно с нейния управител Венета Потева.
      Румънците бяха представени от Виктор Кодеску от голяма консултантска фирма, работила по трансгранични проекти в почти всички административни окръзи в северната ни съседка. Вкл. и в окръг Констанца, с който има договор за подготовка и реализация на проекти по две стратегически оси – околна среда и превенция на  опасности при аварийни ситуации.
         Г-жа Господинова и г-н Кодеску обобщиха резултатите от предварителните разговори, от които е станало ясно кои са общите проблеми между окръг Констанца и област Силистра, и респективно какви интереси би защитил съвместен ТГС проект в полза на населението, живеещо в двете съседни територии. Споделено бе, че според новия регламент в започналия програмен период, за разлика от периода 2007-2013 г., се предвиждат балансирани бюджети на общите проекти между България и Румъния.
         Гостите представиха предложения във връзка с наводненията, характерни за Южна Румъния, както и по повод замърсявания на въздуха и на водите в най-големия черноморски град, което не задължавало българската страна да се включи в него с "огледално съдържание". Специално по отношение на т.нар. опасности, съществуващите системи за защити покривали общо 42 типа рискове, сред които наводнения, пожари,  замърсяване на водни басейни и др. Това давало възможност на България да избира кой от тях е най-подходящ, избирайки го за участие в ТГС проекта.
         Споделено бе също, че оценъчните комисии, определящи кои проекти ще бъдат финансирани, вече имат натрупан опит от предишния период, което ги прави по-стриктни в работата им, което увеличавало възможностите за одобрение на общи ТГС проекти.
         Гостите от Румъния уведомиха българската страна, че в момента на север от р. Дунав в области като Гюргево, Телеорман и др. са много напреднали системите за следене на ситуациите и обявяването на тревога на населението при бедствия. С тях се правят оценки в аванс, посочващи на най-вероятните места, където се случват авариите във всеки определен момент. 
       Коментирана е и темата за изграждане на съвместни между България и Румъния системи за предварително оповестяване, които биха били защитими пред ЕС, вкл. провеждане на съвместни действия и онлайн общуване между окръг Констанца и област Силистра.
          Специалисти от България и Румъния предстои да конкретизират подробностите по двете теми – околна среда и превенция на аварийни ситуации с цел съставяне на общ проект по обсъдените оси. В края на срещата представителите на Областна администрация Силистра и ръководителите на консултантските фирми от България и Румъния се разбраха следващата седмица работата по подготовката на общ проект да продължи с участието на екипите за техническата му подготовка.

Няма коментари:

Публикуване на коментар