четвъртък, 25 юни 2015 г.

Празникът на Силистра - 14 септември, Кръстовден, стана неработен

В. "Порт Силистра", 1994 г.

      25 юни 2015 г. влезе в историята на Силистра: на този ден Общински съвет Силистра прие едонодушно Кръстовден - 14 септември, Празник на Силистра, да стане  неработен и неприсъствен ден на територията на цялата община. Темата е актуална и дискусионна от 1992 г. насам, откакто се празнува в "новото време" специален празничен ден в Силистра. Четири години по-късно са утвърдени правилата за провеждането му като част от т.нар. Дни на Силистра, завършващи също на знаков ден - 1 октомври, когато през 1940 г. българските войски са тържествено посрещнати в крайдунавския град след 22-годишна румънска окупация.
   Съветниците решиха също, че Община Силистра ще участва с проектно предложение към Министерството на труда и социалната политика по ОП "Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос 2, “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ с Процедура на директно предоставяна на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот“. Приети бяха и промени в списъка за 2015 г. на общинските жилища по групи според тяхното предназначение. Решенията на съветниците са на сайта на Общински съвет 
Силистра. До 2011 г. излизаше и Общински бюлетин, спрян след 10-годишно издаване с общо 100 броя.

Няма коментари:

Публикуване на коментар