сряда, 24 юни 2015 г.

121 ГОДИНИ СПИСАНИЕ „КАВАЛ” И 35 ГОДИНИ ОТ ПОСТАВЯНЕТО НА ПАМЕТНАТА ПЛОЧА, ПОСВЕТЕНА НА СТАРТА НА СПИСАНИЕТО


          Първото музикално списание, издавано в България - "Кавал", е издадено в Силистра на 1 април 1894 година. Изданието вижда бял свят благодарение на възпитаника на Пражката консерватория КАРЕЛ МАХАН - педагог, публицист, музикален теоретик, фолклорист и изследовател на българската народна музика.
          Карел Махан е роден в Холице /днес Чехия/, през 1857 г.. В младежките си години учи в училището във Високо Мито. Обучава се при чичо си, който е капелмайстор в град Ровне. Известно време е в манастир във Виена. Става капелмайстор на военните оркестри в сръбските градове Петроварадин и Ниш. През 1891 г. пристига в България, където преподава музика в училищата в Силистра, Шумен и Кюстендил. 
         През 1894 г., назначеният за преподавател по пеене в Педагогическото училище чех Карел Махан, създава ученически хор и оркестър, черковен хор, издава учебници по пеене, предназначени за педагогическите училища. В Силистра Махан активно участва и в списването на местния периодичен печат. Тук той печата първото музикално списание в Бъл¬гария "Кавал" (1894-1896 г.), и го редактира заедно с Н. Бабачев, което после се печата в Лом и в София. По-късно, заедно с учителите в Педагогичес¬кото училище в града М. Синигеров, Н.Кефсизов, редактира и списание "Училищна сбирка" - с 6 книжки през 1898 г. 
           От 1900 г. Махан е учител в Педагогическото училище в Кюстендил. Съдейства за развитието на музикалния живот в града. Създава четиригласен хор от 100 души, голям струнен и смесен оркестър. Организира певческо дружество, което по късно прераства в хор „Кавал“. Негови ученици са Георги Горанов, Петър Казанджиев, Кирил Джоков и Никола Атанасов
         Махан е автор на множество статии по проблемите на мелодичните, метричните и хармоничните особености на българската народна песен. Интересува се от влиянието на ориенталската и византийската музика върху българската народна песен. Съставя първия български музикален речник, програми и учебници по пеене, за цигулка и китара. Автор е на „Българско капричио“ за пиано и оркестър, оперетата „Хоро“, оркестрови и хорови песни.
         Вероятно след 1903 г. напуска България и заминава за царска Русия. Работи като преподавател по немски език и музика в Москва, Батуми и Тбилиси, а в края на живота си — в московското радио. Починал през 1923 в Русия.
     На 14 юни 1980 в Силистра, на втория ден от VІ Събор на крайдунавските градове, след проведената теоретична конференция на тема „Приносът на сп. „Кавал” за популяризиране на народната музикална култура”,е открита паметна плоча в чест на 85-годишнината от излизането на сп. „Кавал” - на сградата на тогавашния Детски отдел, срещу ДСК.


По материали на отдел „Краезнание” на Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра

Няма коментари:

Публикуване на коментар