събота, 13 юни 2015 г.

В салона на театъра в Силистра се проведе регионалният етап от подготовката на програмата от област Силистра за 11-ия Национален събор на българското народно творчество в Копривщица

          В салона  на театъра в Силистра се проведе регионалният етап от подготовката на програмата от област Силистра за 11-ия Национален събор на българското народно творчество в Копривщица от 7 до 9 август т.г. На една от сцените в местността „Войводенец“ според предварителния регламент на Министерство на културата певците и танцьорите, певците, танцьорите и пресъздаващите традиционни обичаи от Крайдунавска Добруджа трябва да съставят обща 4-часова програма. Жури в състав Йордан Касабов – доктор по етнография, Йордан Филипов и Веселина Чернева (фолклористи), най-късно в сряда ще обяви своите предложения в Областна администрация Силистра на специална среща с координаторите по общини.
            Заместник областният управител Янка Господинова откри прегледа в регионалния етап, пожелавайки успех на всички кандидати да бъдат представители на областта на най-големия форум на народното ни творчество, провеждан на всеки пет години от половин век насам. Всеки от участниците с групово или индивидуално изпълнение получи специален поздравителен адрес от името на областния управител Стоян Бонев.
            В прегледа се включиха групи за автентичен фолклор, които пресъздадоха обичаите „Пеперуда“ (Народно читалище „Васил Левски-1948“  с. Прохлада), „Бабинден“ (група за изворен фолклор „Росна китка” при КИП  „Втора младост”  гр. Дулово), „Лазаровден“ (Н

ародно читалище „Христо Ботев-1941“  с. Грънчарово) и „Плетене на рогозки“ (Народно читалище „Отец Паисий-1940“  с. Межден).
            По традиция се изявиха различни по възраст и по съдържание на хората си танцови състави от 2 общини – Силистра и Тутракан: НЧ „Дръстър-2012” гр. Силистра (клуб за народни хора), НЧ „Родолюбие-2006” с.  Айдемир (две групи – детска и младежка), НЧ „Светлина-1904 г.“ с. Варненци.
           Най-голям бе броят на певческите групи: фолклорен ансамбъл при НЧ „Йордан Йовков-1894 г.“  гр. Алфатар, Народно читалище „Христо Ботев-1941“ с. Грънчарово (женска вокална група), група за изворен фолклор „Росна китка” при КИП  „Втора младост”  гр. Дулово, певческа група при НЧ Паисий Хилендарски-2006” с. Айдемир, певческа група „Кичина” при КИП № 1 „Трета младост” с. Професор Иширково, певческа група „Дунавски славеи” при КИП № 5 „Димитър Дончев – Доктора” гр. Силистра.
           На вниманието на журито се явиха редица индивидуални изпълнители на песни: Митка Донкова, Иванка Титева, Елена Савова, Димитър Пехливански и Боряна Софрониева (Алфатар), Светлана Великова (Межден), Руска Колева и Димитрина Неделчева (Айдемир, НЧ „П. Хилендарски“), Елена Койчева и Петра Атанасова (Проф. Иширково, КИП „Трета младост“).
          По различни причини не успяха да предложат своите изпълнения на прегледа предварително заявилите участие състави – младежки състав с „Кукерски танци“ от село Варненци, както и изпълнители на сватбен обичай от село Нова Черна, но видеозаписи със съдържанието на програмите им ще бъдат прегледани от журито.
         Певческата група от Гарван при КИП „Надежда“ също не пристигна за участие в прегледа, който завърши по-рано от предварителното по програма време, тъй като самодейци от Калипетрово, Дулово, Окорш и др. в последния момент не се включиха сред участниците.

Няма коментари:

Публикуване на коментар