четвъртък, 18 юни 2015 г.

ПГСУАУ „Атанас Буров“ с приз „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола”

Министерството на образованието и науката, в партньорство с фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“ (ДОИТ) и Националната мрежа за децата отличи с приза „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола” 15 училища на тържествена церемония на 12 юни 2015 г. ПГСУАУ „Атанас Буров“ Силистра, с директор Дочка Милушева, е първа в категория „Професионална гимназия“:
Тази година в инициативата, която се провежда за втора поредна година, са участвали 70 училища. В резултат на прегледа на анкетните карти и обсъждане на различните показатели екипът на фондация ДОИТ излъчи 15 училища, които отговарят максимално на заложените критерии. Тези училища са посетени през месец април от екип за мониторинг и оценка на фондацията и на Национална мрежа за децата.
Оценяването е извършено по десетобална система на всяко училище, прилагайки следните критерии: училището работи по темата „Равнопоставеност на половете”; по превенция на насилието, вкл. насилието, основано на пола; има разработен механизъм за противодействие на тормоза, сформиран координационен съвет и План за действие по превенция на тормоза; работи с родителите и има активно Училищно настоятелство; дадени са изчерпателни и съдържателни отговори в анкетата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар