петък, 26 юни 2015 г.

Продължава работата по съставянето на „Енциклопедия на област Силистра“


       В Областна администрация Силистра се проведе междинна консултативна среща във връзка с работата по съставянето на „Енциклопедия на област Силистра“. В нея по покана на областния управител Стоян Бонев и с участието на председателя на създаденото за целта сдружение с нестопанска Тодор Тодоров се включиха представители на общините, както и краеведи, привлечени за съдействие.
        Подготовката на най-мащабния справочен труд за област Силистра стартира в работен порядък през м. март т.г. По предварителен разчет, потвърден и на втората среща, събирането на материали от всички общини на областта ще продължи до есента. За тогава са намеренията да започне редакторската дейност на екипа на съставителите, сред които са професорите Димитър Игнатовски, Ивайло Петров и Георги Атанасов. На авторите на статии бе препоръчано да търсят помощта на доц. Румен Липчев и на Наталия Симеонова от Регионален исторически музей Силистра, както и на всички специалисти в общините.
        „От страна на Областна администрация и занапред ще имате пълно съдействие, защото целта е една – да стигнем до края и да съставим модерна енциклопедия както за научните среди, така и за широка аудитория“, каза в заключение на срещата областният управител г-н Бонев. „Информацията ще влезе в адаптиран вид и в интернет, за да стигне до потребителите в световен мащаб“, обяви г-н Тодоров, председател на СНЦ „Енциклопедия на област Силистра“.
           Да припомним, че в осъществяването на инициативата участва евродепутатът Емил Радев, който присъства на учредителната сбирка преди 3 месеца. "Стремежът е представеното изобилие от факти да има европейски облик, за да може и след 50 години да показва по достоен начин най-значимото от историята и културата на област Силистра“, обясни доц. Милен Куманов, научен консултант на енциклопедията.
         От споделената на срещата информация стана ясно, че илюстрациите в максимална степен ще бъдат в цветен вид, а за разлика от други подобни издания в страната, силистренската енциклопедия ще бъде с увод и заключение, преведени на английски език. 
       Желанието на съставителите е в нея да има възможно най-много информация за духовния живот в населените места на областта – данни за училища и читалища, за религиозни центрове и храмове – от древността до днес; за археологията и краеведческото начало; за известни личности в сферата на културата, икономиката, политиката, творчеството и спорта; за управлението, паметниците и материалните свидетелства за различните епохи.
         До края на м. септември представители на екипа съставители ще повторят своята обиколка из областта, за да успее на място да помогне за правилното събиране на информацията чрез раздадените специални анкетни карти. Както и да направи необходимите консултации при  прилагането на творчески подход в реализацията на поставената задача.

Няма коментари:

Публикуване на коментар