четвъртък, 25 юни 2015 г.

В Силистра предстои регионална среща „По-близко до избирателите“ с представители на ЦИК

25/6/2015

        На 6 юли т.г. в област Силистра, както и в други части на страната, ще се проведе среща с представители на администрацията, ангажирана с организационно-техническата подготовка на изборите, както още с граждани и медии, съобщиха в писмо до Областна администрация Силистра от Централната избирателна комисия. Форумът е  под мотото „По-близко до избирателите“ и е част от разяснителна кампания по повод предстоящите избори за общински съветници и кметове през м. октомври 2015 г.
       Според предварителната програма, чиито параметри като време и място на провеждане са в ход на уточняване, в първата част на срещата ще участват  представители на областна и общинските администрации на територията на област Силистра, а час по-късно тя ще продължи с представители на регионалните медии и на граждани, пожелали да участват в среща с членове на ЦИК. Срещата цели разясняване на важни моменти, свързани с упражняване на правото на глас в предстоящите избори, като участващите ще имат възможност да задават въпроси.

Няма коментари:

Публикуване на коментар