събота, 20 юни 2015 г.

Осми Фестивал "Песни и танци от Добруджа" в Ситово

    В Ситово за осми път се проведе организираният и спонсориран от общината Фестивал "Песни и танци от Добруджа", в който участваха 35 колектива от читалища и пенсионерски клубове, както и от сдружения от шест добруджански общини - Ситово, Силистра, Дулово, Кайнарджа, Главиница и Алфатар. Отделно в проявата без конкурсен характер се включиха 10 индивидуални изпълнители, сред които 2-годишната Виктория от Зафирово и 8-годишният Калоян от Гарван. Международното присъствие осигури 66-годишният Пол от Великобритания, пеещ в група от село Сребърна. Заслужени аплодисменти имаше и за младежките формации от Добротица, Любен, Босна и Искра, както и от ПГСС - Ситово.

Няма коментари:

Публикуване на коментар