петък, 12 юни 2015 г.

При Ветрен Дунав завря с 2 000 чиги


         Назаем от Kalina GrancharovaДнес WWF-България осъществи разселване на 2000 чиги в р. Дунав край силистренското село Ветрен. Разселванията са част от проекта “Прилагане на дейности от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и опазване на есетрите в България”.

     Чигите са маркирани в левия преден плавник с магнитна марка, голяма около милиметър и половина. Всяка марка има уникален номер, който може да бъде разчетен със специален четец. Тези марки ще позволят да се проследят миграционните пътища на есетрите и местата им за размножаване.
       Чигата (Acipeser ruthenus) е един от шестте дунавски есетрови вида и единственият, който не мигрира в Черно море. Тя е най-дребната есетра - достига над 1 м дължина, а понякога някои риби стигат и до 3 м. За разлика от другите есетри, тя е "само" застрашен вид. Братовчедите й нямат този късмет - моруната (Huso huso), руската есетра (Acipenser gueldensteadti) и пъстругата (Acipenser stellatus) са критично застрашени, а шипът и атлантическата есетра са изчезнали.

Няма коментари:

Публикуване на коментар