вторник, 2 юли 2013 г.

За една година в Ситовско 160 души получиха храна и помощ в домовете си по европейски проект


2012 г. - предприятието е още в началото на дейността си
          В Ситово бе проведена финална пресконференция за представяне на резултатите от проекта „Социално предприятие за обществено хранене „Независим живот” – ДСП, обществена трапезария и стол”, научи Versinaj (http://jordansilistra.blogspot.com). Той е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (схема за безвъзмездна помощ) и Европейския социален фонд. Той бе в действие в рамките на 16 месеца, като в 12 от тях на практика бяха предлагани услугите. Общата му стойност бе 288 150 лева. Чрез него бе създадено социално предприятие за обществено хранене Независим живот с изразен социален ефект спрямо лица от уязвими  групи с цел подобряване на жизненото им равнище чрез мотивация за работа, осигуряване на заетост и гарантирана равнопоставеност.  Благодарение на него бяха обучени 12 лица от т.нар. уязвими групи, подбрани сред хора с трайни увреждания, самотни родители, многодетни майки, лица от малцинствени етнически групи, дълготрайно безработни лица, обект на социално подпомагане. На 28.02.2012 г. бе проведена първата конференция с представители на медии, бизнес, общественост и неправителствен сектор за представяне на възможността за създаване на бъдещото социално предприятие за обществено хранене. Представена беше неговата бъдеща визия и се положи началото на една скептично приемана в нашата общност  идея.
2012 г. - откриване на СП "Независим живот"
Предприятието бе регистрирано в Агенцията по храните с право да упражнява съответната дейност. С 12-те подбрани за работа лица бе проведено мотивационно обучение и обучение в специализирана среда с цел придобиване на умения за активно поведение и бе издаден сертификат за самостоятелна трудова заетост. Подбрани са 70 лица като потребители на предоставяната услуга, представители на различните населени места в община Ситово. За тях са предвидените услуги:  обслужване по домовете на тези 70 лица с поддържане на хигиена и осигуряване на развлечения и занимания в домовете; доставка на храна; наблюдение на здравното състояние и съдействие за получаване на медицинска помощ, както и др. услуги. На практика общият брой на потребителите възползвали се от социалните услуги на СП „Независим живот“ е над 160 души за изминалата една година.Няма коментари:

Публикуване на коментар