четвъртък, 4 юли 2013 г.

Държавен план – прием след VІІ клас, област Силистра – 2013 г. - второ класиране

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СИЛИСТРА
ул. “Шар планина” 75, п.к. 286 тел/факс: 086/823-958;  е-mail: rio_silistra@mbox.contact.bg

  
Държавен план – прием след VІІ клас, област Силистра2013 г.

  
Днес, 04. 07. 2013 г. се обявява второто класиране за паралелките с прием след VІІ клас. Във второто класиране участваха ученици, които не са доволни от резултата на първо класиране и некласирани никъде ученици. 22 – ма ученика са в списъка на класираните на второ класиране. По - голяма част от учениците не са могли да се придвижат на по - предно желание, тъй като не е имало свободни места в желаните паралелки. Тези ученици запазват мястото си от първото си класиране.
Класираните на второ класиране следва да се запишат в съответните училища на 5 юли (петък) и на 8 юли (понеделник). Ако не се запишат в тези два дни, местата им повече няма да бъдат пазени. Некласирани никъде и след второ класиране остават 23 ученика. Тези ученици на 10 юли ще могат да видят в РИО наличните незаети места в някои паралелки. На 11 и 12 юли неприетите ученици подават в РИО – Силистра (ул. „Шар планина” 75, ет. 5, при ст. експерт Катя Дженкова) нови заявления, в които могат да подредят само свободните места. Това е последната възможност, която могат да използват. Допустимо е за трето класиране да се включат и ученици, които до този момент не са кандидатствали. Те трябва да имат положителни оценки от изпитите по математика и български език и литература. Състезават се само за свободните места към този момент в някои от паралелките. На 15 юли ще бъдат обявени резултатите от трето класиране.Няма коментари:

Публикуване на коментар