вторник, 16 юли 2013 г.

В Дулово оптимизират структурата на общината по проект

         На 23 юли 2013 г. в Община Дулово ще се проведе откриваща пресконференция по проект: „Оптимизиране структурата и работата на Общинска администрация- Дулово за постигане на ефективност, ефикасност и избягване на дублиращи се функции” -  Оперативна Програма Административен капацитет (ОПАК), Договор № 12-11-36/11.10.2012 г. На пресконференцията ще бъдат представени основните цели и дейности на проекта, отделните негови етапи, както и очакваните резултати от реализацията му. Проектът е насочен към подобряване на работата, ефективността и ефикасността на Общинска администрация - Дулово, с цел по-добрата реализация на политиките на общината. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Няма коментари:

Публикуване на коментар