четвъртък, 4 юли 2013 г.

Проект „Стара Силистра E-достъпна” в РБ „П. Павлович”


            От месец юни, РБ „П. Павлович” реализира проект „Стара Силистра E-достъпна” по програма „Глобални библиотеки – България”, Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013. Библиотеката е водещата организация, а партньор й е СНЦ „Новите млади" – град Силистра. Бюджетът възлиза на сумата от 5992.00 лв, общата продължителност на проектните дейности е 5 месеца.
            До 1913 година в Силистра излизат най-много вестници и списания и градът ни е признат за столица на южнодобруджанския периодичен печат.  Чрез реализирания проект през 2006 година ,”Историческа памет” ,РБ „П. Павлович” вече разполага с архив от тези ценни краеведски заглавия на периодични издания до 1940 година, който предстои да бъде дигитализиран. Подпомагане разработката и предоставянето на електронни услуги от библиотеката – това е общата цел на проекта. Тя ще бъде постигната чрез създаване на дигитална библиотека за представяне на литературното, културното и историческото наследство на града и региона.  В периода на проекта екипът ще сканира, обработи, форматира и конвертира 120 броя периодични издания. Дигитализираните материали ще са достъпни до широк кръг потребители – служители в областна администрация, ученици и студенти, изследователски групи, читатели на библиотеките със специфични интереси, Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” и други. За първи път ще бъдат популяризирани периодични издания, някои от тях са с национално значение.
Други дейности, включени в проекта, са изработване и разпространение на рекламни материали – 2000 книгоразделителя и 500 брошури; публикуване в местните медии и във фейсбук профила на библиотеката; изготвяне и представяне на презентация.
            Редовното допълване на базата данни с още ценни издания – частни колекции, предоставени от граждани, книжни обекти, притежание на малки читалищни библиотеки, ще осигури устойчивост на проектните резултати. Опитът на екипа, който работи по реализиране на проекта, ще бъде споделен с колеги от други библиотеки и културни институти в региона и цялата страна.


Свилена Жечева
Стажант „Библиотечни дейности,
култура и комуникации”
           


Няма коментари:

Публикуване на коментар