сряда, 3 юли 2013 г.

В Дулово - обществена трапезария

                                                
     На 1 юли 2013 г, между Фонд“Социална закрила“ към МТСП и Община Дулово, се сключи договор за реализиране на социалната  услуга “Обществена трапезария“  на територията на община Дулово. Това съобщи Йорданка Стойчева  - заместник- кмет „Хуманитарни дейности“. Тя уточни, че реалното предоставяне на услугата стартира на 15 юли за 80 потребители и ще продължи до 31 декември тази година, в рамките на 118 работни дни. Дейностите, които са предвидени по тази социална услуга  включва предоставянето на обяд – супа, основно ястие и хляб, като стойността на храноден за един потребител е 2.00лв.  Новата социална услуга „Обществена трапезария“ ще се предоставя на потребители от град Дулово и селата Черник, Водно, Поройно и Черковна. Йорданка Стойчева  съобщи, че целевите групи, от които ще бъдат определени потребителите са: лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; -скитащи и бездомни хора;-многодетни и самотни майки с ниски доходи;- самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии;- лица и семейства на месечно подпомагане по реда на чл.9 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.
      От 3 до 10 юли 2013г включително в стая №30 в сградата на Община Дулово ще се приемат заявления от кандидат-потребителите на услугата. Комисия,  сформирана със заповед на кмета на общината ще определи одобрените потребители. Между потребителите и доставчика на услугата-Община Дулово се сключва договор за ползаве на услугата. Проектът „Обществена трапезария“ се реализира с финансовата помощ на Фонд „Социална закрила“ в размер на 23 600лв. Собствения принос на Община Дулово е в размер на 2 905,26лв и е предназначен за разходи за управление и организация на проекта. Собствения принос на общината се изразява още в осигуряване на собствен транспорт до 4 населени места – Черник, Водно, Поройно и Черковна и до лежащоболни потребители на услугата, и предоставяне на собствена материална база за приготвяне на обяда.


Ваня Петрова

Няма коментари:

Публикуване на коментар