четвъртък, 11 юли 2013 г.

Областен информационен център – Силистра – част от кампанията „Научени уроци“


     Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова обяви началото на мащабно проучване сред бенефициенти, което ще премине под мотото „Научени уроци“. Целта на инициативата, която се изпълнява на територията на цялата страна от мрежата от областни информационни центрове, е да се установят къде са критичните места при изпълнението на проекти, финансирани със средства от европейските фондове и да се предложат начини за тяхното преодоляване.
   „През текущия програмен период наистина администрацията се презастраховаше, усложняваше процедурите и не разбирахме, че еврофондовете са предназначени главно за хората, а не за удобството на държавната администрация. Целта ни е да обхванем максимален брой бенефициенти на различни по вид проекти, за да видим с какви проблеми те са се сблъсквали...“, обясни още вицепремиерът. За инициативата е разработена анкетна карта, която обхваща всички етапи на изпълнение на проект – от кандидатстването, до финалното отчитане. Цялата мрежа от областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България ще търси проактивно бенефициенти на всички оперативни програми.
След като данните бъдат събрани и анализирани, ще бъдат организирани кръгли маси по очертаните слаби места при изпълнението на проекти, за да се предложат работещи идеи за преодоляването им.
       Всички предложения ще бъдат обобщени и предоставени на управляващите органи на оперативните програми. Вицепремиерът подчерта, че разчита изключително много на конструктивизма на администрацията, за да постигнем наистина улесняване на бенефициентите при сигурни и ефективни процедури. Централният информационен и координационен офис, който отговаря за методическата подкрепа на мрежата от Областни информационни центрове, ще публикува регулярно на Единния информационен портал www.eufunds.bg данни за развитието на инициативата.

Информация за инициативата и анкетната карта можете да получите в Областен информационен център – Силистра.  

Няма коментари:

Публикуване на коментар