сряда, 3 юли 2013 г.

Предстоящи срещи по общини: ДОБРИТЕ ПРИМЕРИ ОТ ЕВРОПРОЕКТИ В СИЛИСТРА


Областен информационен център – Силистра започва кампания за проучване и споделяне на добри практики от успешно приключили проекти по Оперативните програми в област Силистра. Под мотото „Информираме заедно“ ще бъдат проведени информационни срещи за споделяне на добър опит. Събитията ще се провеждат в читалища извън административните центрове на силистренските общини. Инициативата се осъществява в сътрудничество с програма „Глоб@лни библиотеки“. Целта е да се достигне до малките населени места, където да се популяризира сред местните общности резултатите от реализирането на проекти, както и дейността на ОИЦ – Силистра. Партньорството между информационните мрежи може само да повиши интереса към кандидатстването с европроекти и активността на всички потенциални бенефициенти, без значение от мястото, където живеят. Желанието на експертите от информационния център е да бъдат по-близо до хората и да разпространяват чрез различни канали и на достъпен език добрите идеи, намерили реализация и постигнали устойчив ефект с финансовата помощ от европейските фондове. Събраните материали от изпълнени проекти в област Силистра ще намерят място във второто издание на специален сборник, който се изработва от Областния информационен център в Силистра. Подготвя се и филм, който да обедини всички добри истории от началото на сегашния програмен период 2007-2013 г. и да разкаже как добре свършената работа е превърнала идеята в пример, който да помогне на следващите кандидати за европейско финансиране.

ОИЦ – Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Няма коментари:

Публикуване на коментар