петък, 22 септември 2017 г.

Добруджанци ще учат японци на нашенски танци

Самодейци от Япония - част от фолклорна група, изучаваща български народни танци в Токио, гости на Стоян Господинов – хореограф и главен художествен ръководител на Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа“ град Добрич, ще участва в открита репетиция на фолклорните групи и състави на НЧ „Дръстър-2012“ в Силистра на 25 септември 2017 г., научаваме от блога на читалището www.dobrogeasilistra.blogspot.bg.


Стоян Господинов на репетиция с приятелите от Япония

Японците разучават автентични добруджански хора и не са за пръв път в Добрич. Тази година те са пожелали да разширят кръгозора си и да посетят Силистренския край и да се запознаят с местните хора и обичаи. Освен с групите на най-младото силистренско читалище, в репетицията ще участват и представители на Ансамбъл за автентичен фолклор при НЧ „Пробуда“ село Калипетрово


Тази година Стоян Господинов празнува два юбилея - 60 години житейски път и 50 години на сцена. Честването e на 22 септември от 18.30 часа в Летния театър в град Добрич. 

Преди много години възпитаниците на Иван Иванов от Ансамбъл "Добруджанче" гостуваха в Япония със свое турне. Още на два пъти силистренци са били със специална задача в Страната на изгряващото слънце - представители на КК "Славия Истър", и наскоро - общинарска делегация в града побратим Сакурагава.

Обявени свободни работни места в област Силистра към 25 септември 2017 г.


Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/


1 огняр - средно образование, шофьор кат.В
8 работник, ръчно производство на сладкарски изделияосновно образование
1 дърводелец, мебелист - средно образование
1 учител по механизация на селското стопанство – висше образование по специалността/трактори и кари
1 учител по математика и физика – висше образование по специалността
2 шофьор на товарен автомобил – 12 и повече тона – средно образование, кат.С
1 учител по английски език, гимназиален етап – висше филологическо образование
1 автомонтьор - средно образование
1 технически сътрудник – средно образование
1 магистър фармацевт – висше образование по специалността
5 машинни оператори, обработка на ядки – средно образование
2 работници, сладкарско производство – основно образование
1 обслужващ работник, промишлено производство - средно професионално образование
1 работник, сушилня – средно професионално образование
1 мияч на превозни средства /ръчно/ - средно образование
1 агроном – висше образование по специалността
1 продавач консултант – средно образование
2 гробари – средно образование
1 общ работник – основно образование
10 камериери/ камериерки – основно образование
1 автомеханик – средно образование, автотранспортна техника
1 склададжия – основно образование
4 майстори, производство на тестени изделия – няма изискване за заемане
1 птицевъд – средно образование
1 механик, промишлено оборудване – средно образование
2 шофьори на тежкотоварен автомобил – основно образование, кат.Д+Е
1 склададжия –  средно образование
2 продавачи консултанти –  средно образование
10 машинни оператори, шиене - средно образование
20 шивачи, мъжко/дамско облекло - средно образование
1 продавач, павилион – средно образование
1 готвач, заведение за бързо хранене – средно образование
1 майстор, производство на тестени изделия – основно образование
3 продавачи консултанти – средно образование
1 продавач консултант – средно образование
1 готвач – средно образование
1 сервитьор – средно образование
1 пекар – средно образование
1 сладкар – средно образование
2 оператори, преса за каучукови изделия – средно професионално образование
1 фрезист – основно образование
2 електрончици – средно специално образование
3 шивачи – основно образование
1 спасител, басейн – средно образование
1 заварчик – средно професионално образование
1 стругар – средно професионално образование
10 лекари – висше медицинско образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

1 работник в кухня – средно професионално образование, хранителни технологии, готварство
1 регионален мениджър – висше образование, мениджмънт, маркетинг, техническо направление
1 шофьор на автобус – средно професионално образование, автотранспорт, кат.Д, С
1 продавач на билети – средно професионално образование, икономическо/автотранспорт

-За обучение по време на работа

1 организатор, работа с клиенти - без изисквания за заемане
1 машинен оператор, печатарствобез изисквания за заемане
1 продавач консултант – няма изисквания за заемане

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 “Обучения и заетост за младите хора” на ОП “Развитие на човешките ресурси” - в две направления:

- Заетост без обучение:

5 работници, озеленяване – свидетелство за придобита първа степен ПК по специалността „Озеленяване и цветарство”
2 общи работници – няма изисквания за заемане
1 копист – средно образование

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/


1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – висше педагогическо образование
5 работници, сглобяване на детайли – основно образование
5 машинни оператори, дърводелство – основно образование
5 общи работници, промишленост – основно образование
3 пазачи, невъоръжена охрана – средно образование

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/


1 машинен оператор, пресевна машина – средно образование
2 общи работници – основно образование
2 шофьори на тежкотоварен автомобил – средно образование, кат.С и СЕ
10 общи работници, промишленост - основно образование, работа на три смени и/или една смяна
1 технически секретар – средно образование, работа с компютър
1 продавач консултант – средно образование, двусменен режим на работа
2 началници на смяна – средно образование, трисменен режим на работа
2 общи работници, строителство на сгради – основно образование
5 машинни оператори – средно образование, трисменен режим на работа
5 оператори, производствена линия – средно образование, за с.Цар Самуил
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

-За обучение по време на работа

3 монтажници, изделия от метал – средно образование
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо образование
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно образование
1 бояджия, промишлени изделия – средно образование
1 технически сътрудник
1 общ работник
1 агент, снабдяване
1 работник, строителство
1 специалист, продажби
2 машинин оператор, производство на тестени изделия


***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Неграмотни възрасти тръгват на училище както преди 70 години


Правителството прие Национален план за действие за периода 2017-2018 г. в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020). Във всички региони на страната, с цел създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността, са планирани конкретни дейности за привличане на общественото внимание към значението на грамотността и за популяризиране на четенето. Заложени са инициативи за подпомагане на родителите за усъвършенстване на техните умения да увличат и да насърчават децата си към четене и към развитие на езикови умения, както и дейности за осигуряване на лесен достъп до книги и библиотеки, за обогатяване на училищните библиотеки, за създаване и за поддържане на библиотеки в класните стаи и др.

С цел повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и научна литература Министерството на образованието и науката организира Национална седмица на четенето с различни по вид инициативи на територията на цялата страна като маратон на четенето, приказни герои, състезания, ден на книгата, подаряване и размяна на книги.

В изпълнение на цел „Повишаване на равнището на грамотност“ се планират регионални външни оценявания на четивната грамотност на 5000 ученици от VI клас и на функционалната грамотност на 5000 ученици от IX клас в 28-те региона с методическата подкрепа на ЦОПУО. 6300 ученици ще бъдат включени в международни изследвания на грамотността (PIRLS, PISA), както и в провеждане на национални изследвания по проблемите на грамотността.

Предвидено е усъвършенстване на държавните образователни изисквания за учебното съдържание и на учебните програми по български език и литература (БЕЛ) в началния етап на основното образование и изработване на учебни програми за провеждане на курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап, като специално внимание се обръща на дейностите по ограмотяване на възрастни. Предвидено е да бъдат обучени 10 000 неграмотни и слабограмотни лица.

В изпълнение на цел „Увеличаване на участието и приобщаването“ се осигурява допълнителна подкрепа за ученици със затруднения в обучението по БЕЛ, за деца и ученици, чийто майчин език е различен от българския език, както и безплатен достъп до библиотеки и до електронни ресурси. Чрез регионалните управления на образованието се предоставя информация и се осигурява допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда, включително за преподаване на български език на деца, за които той не е майчин. Предвидени са обучения и за преодоляване на дигиталната пропаст и за предоставяне на равна възможност на всички учители за участие в европейската електронна платформа за учители eTwinning без значение на географското местоположение и социална позиция.

Планът е изготвен от Министерството на образованието и науката в сътрудничество с институциите, ангажирани с политиките за насърчаване и развитие на грамотността на местно, на регионално и на национално ниво. Това са Министерството на културата, регионалните управления на образованието, в. „Аз Буки“, Центърът за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО), Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОПДУЕМ), Националният дворец на децата и Институтът за български език към БАН. Планираните дейности са заложени на база на годишния отчет за изпълнение на Националния план за действие по Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността за периода 2015-2016 г.

Планираните съвместни действия на различните институции и организации, ангажирани в изпълнението на Националния план, са насочени към достигането на заложените в Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността индикатори, както и към максимално сближаване с целите в областта на образованието и обучението, които Европа се стреми да достигне до 2020 г.


13-ата национална среща на музейните специалисти „Добри практики” е в Силистра

През 2017 г. България отбелязва за 26-и път Европейски дни на наследството. Тази година домакин на официалните прояви е град Силистра (27–30 септември) с 13-ата национална среща на музейните специалисти „Добри практики” на тема Иновативни форми за опазването и представянето на културното наследство ” (27–29 септември). 

Форумът е организиран  от Министерство на културата, Регионален исторически музей Силистра и община Силистра. В конференцията ще вземат участие 120 представители от 62 културни институции в страната. Доклади ще изнесат и специалисти от Министерство на културата.

В рамките на Дните на наследството в Археологически музей Силистра ще гостува изложбата „КарикаТуристи”, част от художествен фонд „Хумор на народите” на Музея „Дом на хумора и сатирата“ Габрово, събиран в продължение на 45 години.  В изложбата, посветена на опазване и защита на природата, са включени 41 творби на 12 автори от Бразилия, България, Германия, Иран,Италия, Китай,  Куба, Литва, Русия,Сърбия, Украйна и Чехия. 
четвъртък, 21 септември 2017 г.

Тутракан поиска да стане град на българската бойна слава
Тържествено заседание на Общински съвет Тутракан на 21 септември - празник на града, открито от неговия председателя Данаил Николов. 

77 години след възвръщането на Южна Добруджа към майката родина България. В резултат на Крайовския мирен договор от 7 септември 1940 г. Тутракан е първият освободен от българските войски град.  

Слово на кмета д-р Димитър Стефанов. По решение на съветниците – връчване на награди: на проф. д-р Иван Гаврилов – лекар, патриот, дарител – най-новият почетен гражданин; на учителката Мария Кирякова – почетен знак на община Тутракан; грамоти от кмета на общината за Аурел Стоянов – художник, Толга Кантаров – ученик фотограф и Димо Денчев – бизнесмен и общественик. 

Общинските съветници гласуваха решение за съгласие гр. Тутракан да стане "Град на Българската бойна слава" и възложиха на кмета д-р Димитър Стефанов да подготви необходимите документи за пред президента, Народното събрание и Министерския съвет за издаване на Указ.

Поздравления от присъствалите гости: от заместник-областния управител на област Силистра Стоян Бонев и от областния управител на област Разград Гюнай Хюсмен; от народния представител Александър Сабанов - депутат от област Силистра, от гостите от румънското село Кирнодж - побратим на Тутракан, и др. Поздравителни адреси от президента Румен Радев, от евродепутатите Емил Радев и Асим Адемов; от народния представител Алтимир Адамов - депутат от област Силистра; от кметове на общини и от председатели на общински съвети от няколко области (сред тях и чл. кор. проф. Христо Белоев от Русе, също гост на събитието), както и от други лица и институции.

В тържеството участваха представители на органите на местното самоуправление от общините Дулово, Кайнарджа, Алфатар, Главиница и Ситово. Към гостите се присъедини и актрисата Искра Радева, приятел на Тутракан. Поздравителна програма от певци от местната певческа школа на Доротея Бальовска. Новият почетен гражданин проф. Гаврилов благодари за оказаната му висока чест, която се оказа изненада за него, и направи поредни дарения - книги за двете средни училища в града, икона за криптата на Историческия музей, финансови средства за издаването на книгите на двама местни автори - "Наказание без престъпление" на Анастасия Якова и "Там, край реката..." на Александър Димитров (бел. ред-те вече са факт и бяха представени пред тутраканци); картина за Община Тутракан. Стипендиите в размер на по 5 хил. лв. за СУ "Йордан Йовков" ще са на името на Румяна Раднева, а на СУ "Христо Ботев" - на ген. Пантелей Киселов, на когото признателните тутраканци изградиха преди години паметник пред ритуалната зала в града.