вторник, 4 август 2015 г.

Когато правим добро на някого, трябва да е без неговото знание

       Доскоро се чудех защо почти всеки, за когото си направил нещо добро - било със съвет, пари, постъпка или по друг начин, най-често ти отговаря с обратното, целейки да ти навреди или най-малкото да те нарани. И дори не ми даваше мира мисълта, че това е реално, нормално и естествено, колкото и други да го твърдяха. Звучеше ми някак нелогично, неморално и обезкуражаващо. Минавало ми е през ум, че човек, веднъж показал се пред теб слаб, т.е. унижен или в безизходица, после не може да си прости, че е имало свидетели на това му безпомощно състояние, което вероятно го принуждава да задейства у себе си атавистични чувства, преливащи в агресия спрямо този, който му е подал ръка, за да го изкара от калта. И, въпреки това, си казвах: не може да бъде, не бива да става така, важното е, че си се спасил от нищетата, ако и в този процес да е бил посветен друг човек - близък по род, приятел по стечение на обстоятелствата или просто...враг. Тези дни обаче в сайта zadrugata.com намерих тълкувание, което хвърля светлина върху този човешки феномен, за който хората са създали вечни максими.
         И така: Сещам се за нещо, което ни казваше старецът Порфирий. Той искаше да ми обясни как е възможно да помогнеш на някого, а след това същият този човек, комуто си помогнал, не само да се разсърди и да не ти помогне, но в замяна и да ти навреди. Старецът казваше: „Това е нещо естествено.” Попитах го: „Естествено?” – „Да, мили мой. Това е естествен отговор, защото докато си жив, личността, на която си помогнал, помни, че ти е длъжна и заради това тя трябва да се разчисти с тебе, за да се премахне чувството й за дълг.”
         Даде ми пример за един човек, който му дължал пари през времето, когато старецът Порфирий плетял пуловери за някакъв магазин в Атина. Разказа ми цялата история. После този човек се опитал да му навреди, за да се освободи от него. Старецът казваше, че „докато този човек те вижда, той си спомня за дълга си към теб и този спомен му създава неудобство”. Заради това той търси начин да се освободи от теб. Ето защо когато правим добро на някого, трябва да го правим без неговото знание. По този начин той няма да се чувства задължен. И така, като не знае от къде му е дошла помощта, той няма да може да обърне доброто дело срещу вас, да речем, в нещо лошо”.
източник: agapi.mk, превод: Мартин Димитров

Няма коментари:

Публикуване на коментар