понеделник, 17 август 2015 г.

В ход са номинациите в 6 категории за Международния ден на правото да знам

Изпращайте номинации за награди в шестте категории за Деня на правото да знам до 13 септември 2015 г.
Електронната форма към всяка от категориите и съответните критерии за номинации са достъпни на специалната страница за 28 септември – Международния ден на правото да знам: http://www.righttoknowday.net/nominations/2015/.


Както всяка година, наградите ще бъдат връчени на специална церемония, която ПДИ ще проведе на 28 септември 2015 от 15.00 ч. в Дома на Европа (гр. София, ул. „Г.С. Раковски“ 124).

Защо да номинираме?

Номинациите за Деня на правото да знам са силно средство за популяризиране на случаи на граждани, НПО и журналисти, в които са търсили информация с голяма обществена значимост, допринесли са за промяна в средата и/или политиките на национално и местно ниво. Така ПДИ се стреми да окуражава и да вдъхновява търсещите достъп до обществена информация.

Номинациите са начин да покажем добри практики и модели, създадени от институциите, за да улеснят достъпа до информация за граждани и да увеличат прозрачността и отчетността си.
А антинаградите имат порицателен и дисциплиниращ ефект.

Получените номинации публикуваме на специалната страница за Деня на правото да знам: http://www.righttoknowday.net/nominations/. Церемонията, номинациите и наградените са отразявани в десетки публикации, посветени на празника всяка година.

Как да номинираме?

Категориите за наградите са шест. Ако имате предложения за номинации, може да използвате електронната форма към всяка отделна категория http://www.righttoknowday.net/nominations/2015/. Важно е номинациите да бъдат обосновани съобразно публикуваните критерии.

Позитивни награди “Златен ключ” 

Антинагради
Жури ще определи победителите в отделните категории.

Може да проследите кои са били номинациите по категории през 2014 на http://www.righttoknowday.net/nominations/2014/. Както и наградените на церемонията за Деня на правото да знам, която ПДИ проведе на 28 септември 2014 в Дома на Европа в София:http://www.righttoknowday.net/ceremonies/203069/2014_godina/.

28 септември – Денят на правото да знам

Денят на правото да знам се отбелязва на 28 септември от застъпниците за свобода на информацията по целия свят. На този ден през 2002 бе създадена Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията на конференция, проведена от ПДИ в София. ПДИ е сред основателите и активен член на Мрежата оттогава. Бе решено денят на създаването на Мрежата да се отбелязва, за да се популяризира значението на правото да се знае и ползата от свободния достъп до информация за гражданското общество, за доброто управление, за бизнеса.


Провеждането на тринадесетата церемония по случай Международния Ден на правото да знам – 28 септември в България е в рамките на проекта „Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот“, подкрепен с грант от Фондация „Америка за България".

Няма коментари:

Публикуване на коментар