петък, 28 август 2015 г.

В област Силистра над 60% от заетите са в публичния сектор

http://www.akcent.bg/
        В Силистра процентът на наетите от общини и общински и държавни предприятия достига 61.3% през 2014 г., което е 5% по-малко от 2009 г., но причината не е увеличение на частния сектор, а реорганизирането на "Български пощи" през 2010-2011 г., с което териториалното им поделение в Силистра е закрито. 
     Преди две седмици Институтът за пазарна икономика (ИПИ) публикува изследване за зависимостта на областите от най-големите работодатели в тях, като използва данни от НСИ за броя на наетите в 10-те най-големи компании във всяка област за 2001 и 2013 г. Основните резултати показваха, че общо за страната делът на наетите в 10-те най-големи компании във всяка от областите намалява, като тази тенденция е особено ясна в София (столица), Пловдив, Варна и Бургас, които са най-развитите в икономическо отношение области. 
        Използвайки този подход на подбор - на десетте топ работодателя във всяка от 28-те области, сравнихме други две години - 2009 г. (като условно начало на тежката фаза на икономическата криза) и миналата 2014 г. За разлика от ИПИ не изключихме общинските и държавните институции, което показа доста интересна картина.
            И през 2009 г., и пет години по-късно свързаните с местната или централната власт работодатели са трайно сред най-големите във всички области, като доминират почти изцяло в по-слабо развитите, като например Северна България. В 12 области делът на наетите в обществения сектор спрямо всички наети от десетте най-големи нараства, понякога значително. Най-висок е този ръст в областите Смолян (близо 20%), Варна (18%), Благоевград (17%), Кърджали, Монтана и Добрич (14%). 
        ...Това, че публичният сектор расте като значимост, не е добър показател. Както припомня Алексиев, "концентрацията на общински или държавни предприятия в дадени области показва, че не е имало в миналото инвестиционен интерес към тях. Такива предприятия в голямата си част не са рентабилни, а и в момента не представляват интерес". На областно ниво това не личи толкова, но ако общините излизат дори там като големи работодатели, това значи, че в своите собствени граници те са все по-значим фактор. Това е основополагащ камък за феодалния модел на управление, познат на много места в България - колкото повече заетост зависи от кмета и общината, толкова по-вероятно е управляващите да използват това за концентрация на власт, капитали и корупция.
             Другият притеснителен показател е общият брой наети, който намалява значително спрямо 2009 г. На някои места това се дължи на оптимизация, защото фирмите са загубили бизнес през кризата и са потърсили начини да изпълняват същата дейност с по-малко хора. Но в много области този спад се дължи не само на кризата, но и на отрицателните демографски процеси и миграцията - външна и вътрешна. Двата процеса обаче се подсилват един друг.

Няма коментари:

Публикуване на коментар