четвъртък, 27 август 2015 г.

7 щата в Приют за безстопанствени животни в Силистра

Общинският съвет в Силистра прие Правилник за дейността на „Приют за безстопанствени животни при община Силистра“. Така на практика бе открито ново бюджетно звено „Приют за безстопанствени животни“, което ще бъде на подчинение на секретаря на община Силистра и ще разполага със 7 щатни бройки – ръководител, управител на ветеринаро-медицинско заведение, екип на залавяне на безстопанствени животни и гледачи. Повече от 5-7 години продължи подготовката на приюта в документален и всякакъв друг вид. Говори се, че новото звено ще е за 100 животни.

Няма коментари:

Публикуване на коментар