четвъртък, 13 август 2015 г.

В София бе проведена третата национална конференция „Достъп на младите хора до култура: предизвикателствата пред читалищата“

13/8/2015

           Третата национална конференция „Достъп на младите хора до култура: предизвикателствата пред читалищата“ по случай 12 август, обявен от ООН за Международeн ден на младежта, се проведе в София. В нея участва областният управител на област Силистра Стоян Бонев. Форумът е дело на БАРОК (Българска асоциация на работодателите в областта на културата), съвместно с Граждански институт и под патронажа на Министерството на младежта и спорта .
           Основните цели на Националната кампания за достъп на младите хора до култура са: да организира национален дебат за достъпа на младите хора до култура, като предложи  обмен на добри практики и ежегодно на 12 август организира Национална конференция, посветена на достъпа на младите хора; да идентифицира основните препятствия пред достъпа на младите хора до култура; да насърчи всеки – семейства, училища, културни институти и организации, младежки организации, социални институции, общини, агенции и министерства – да предложи своя план за разширяване на достъпа на младите хора до култура.
        Националното представително изследване на тема „Предизвикателства пред достъпа на младите хора до култура '2015“, изготвено по поръчка на БАРОК от Граждански институт, открои ключовата роля на читалищата за разширяване на достъпа на младите хора до култура.  То бе представено от д-р Христо Христозов – изпълнителен директор на Граждански институт, д-р Момчил Георгиев – генерален секретар на БАРОК, Добрин Георгиев – програмен координатор на Граждански институт и от Марта Димитрова – координатор на проект „Достъп на младите хора до култура“ на БАРОК. Презентации на иновативни читалищни практики направи Даниела Димитрова – изпълнителен директор на СПОФ „Читалища“ – пълноправен член на БАРОК.
        И през 2015 г. основните препятствия пред участието на младите хора в културни събития са скъпите билети – 53%, липсата на културни събития в нашето населено място – 41% и липсата на семейно насърчаване – 33%. Изследването отчита положителна тенденция при повечето индикатори за достъп на младите хора култура през 2015 г. спрямо предходните две. Повече от половината родители споделят, че децата и внуците са заинтригувани от часовете по изкуства в училище. През 2013 г. и 2014 г. този процент е бил 46%.
           Изследването показва още, че по повечето индикатори има положителна тенденция. Все още имаме устойчиви 3 основни препятствия пред младите хора за техния достъп: цена на билетите, липсите на семейно насърчение и на приятелска оценка. Българчетата под 18 г. (75%) са на мнение, че в основното училище не само трябва да има, но трябва да се разширят предметите, включващи изучаване на изкуства. Освен музиката и рисуването, танцовото изкуство и театърът имат много висока подкрепа: почти всеки четвърти българин подкрепя включването на предмети с визуални изкуства. За горния курс между 8 и 9-и клас повече от половината българи подкрепят участието на изкуствата в задължителната програма.  
           В рамките на конференцията бяха връчени за втори път годишните награди „ПроКултура“ за принос за разширяването на достъпа на младите хора до култура в 7 различни категории. Сред наградените са Софийска филхармония, Регионална библиотека – Ловеч, НПО „Смело сърце“ – Русе, БНТ и др. Както и в други 12 категории – специално за читалища за постижения в различни сфери – литература, театър, аудиовизуални, дигитални и изобразителни изкуства, музика и др. От Североизточна България единствената награда е за Народно читалище „Асен Златаров“ – Шумен. Наградите са на база заявления с предложения по критерии за активност от август 2014 г. до август 2015 г.
           Участниците в конференцията приеха документ „За достъп до изкуства в българското училище“, в който се казва: АПЕЛИРАМЕ: - за улесняване на достъпа на всички млади хора до култура, като намалим свързаните с това пречки (финансови, езикови, времеви и географски), отчитайки ролята на образованието и обучението в сферата на изкуството за всички млади хора от ранна възраст в рамките на перспективата за учене през целия живот и чрез използване на целеви програми; - за насърчаване на разработките на дългосрочни координирани политики за достъп на младите хора до култура на всички равнища, с ясна перспектива за младежта, например чрез стимулиране на партньорства и контакти между творческия сектор и заинтересованите страни в сферите на младежта, образованието и други свързани с тях области.
           И още: - за развиване на познанието за изкуствата в извънучилищни форми на обучение; - за насърчаване на обмена на опит, практики и информация между всички заинтересовани страни на всички равнища във връзка с обучението на младите хора в изкуства; - за разширяване на достъпа на младите хора до изкуствата като средство за стимулиране на социалното приобщаване, равенството и активното участие на младите хора, както и на борбата срещу дискриминацията и бедността; - за създаване на законови гаранции за достъпа на младите хора до изкуства в училищата чрез включването на музиката, изобразителното изкуство, танца, театъра, аудиовизуалните и дигиталните изкуства като предмети в задължителните учебни часове за учениците от I до XII клас и чрез осигуряването на ефективни възможности за учениците за полагането на втори държавен зрелостен изпит по изкуства.
         Апелът е адресиран до президента, МС, Народното събрание (до постоянните комисии: образователната; по въпросите на децата, младежта и спорта; по култура и медии), както и до други институции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар