сряда, 19 август 2015 г.

Трима нови директори на училища в област Силистра

           От сайта на РИО на МОН Силистра научаваме: "В периода 4-6 август т.г.  на основание на заповед на началника на РИО Силистра № 145/12.06.2015 г. се проведоха конкурси за длъжностите "директор на общинско училище" и "директор на общинско обслужващо звено"В конкурсната комисия участваха трима служители на РИО Силистра, представители на МОН и на общината, в която е учебното заведение.  За четири обявени позиции подадоха заявления от 13 педагози.
         Конкурсът се проведе в две части – тест (носещ максимално 50 точки) и интервю (до 100 точки).  Резултатите от конкурса са следните: ОУ „Св. св. Кирил и Методий“  Силистра – Георги Миланов Тончев; ОУ „Стефан Караджа“ с. Цар Самуил – Нуршен Исмаил Халил, ПГСС с. Ситово – Гинка Иванова Йорданова и ООС „Младост“ Силистра – Валери Илиев Тодоров.

Няма коментари:

Публикуване на коментар