петък, 21 август 2015 г.

Благодарствено министерско писмо за участието на област Силистра в събора в Копривщица

            Министерство на културата изпрати до Областна администрация Силистра писмо, подписано от заместник-министър Боил Банов, в което се казва: „Приключи XI-ият Национален събор на българското народно творчество в Копривщица, който премина под патронажа на г-жа Ирина Бокова - генерален директор на ЮНЕСКО; отбелязана бе и 50-ата година от възникването му като движение за опазване и популяризиране на българската традиционна култура.
          Тази година на седемте естради в местността „Войводенец“ повече от 14 000 певци, свирачи, танцьори и разказвачи представиха своите знания и умения. В над 100-часовата програма националната експертна комисия присъди общо 743 грамоти за постижения и 416 плакета за индивидуални и групови участници, а 104 читалища бяха отличени с плакет за цялостен принос и приемственост в работата.
       Във връзка с това изразявам своята благодарност лично към Вас и Вашия екип за отличната организация за представянето на областта по време на събора. Благодаря на кметовете на общини, които подпомогнаха участниците, за тяхната съпричастност към носителите на нематериалното културно наследство. Също така изразявам благодарност към ръководствата на народните читалища, както и на художествените ръководители за тяхната отговорност и всеотдайност за опазването на българския фолклор.

          Приветствам и изказвам своята признателност към многобройните участници, които бяха заслужено наградени за своя упорит труд и постоянство в съхраняването на народното творчество и неговото препредаване на по-младото поколение. Надявам се, че доброто ни сътрудничество ще продължи и занапред.“
        Министерството изпрати и официалните протоколи от представянето на сцена №4, където бе 4-часовата програма на съставите и изпълнителите от област Силистра, подписани от жури в състав: проф. дфн Албена Георгиева, проф. д-р Горица Найденова, гл. ас. д-р Евгения Грънчарова. От тях става ясно, че с три „Плакети за цялостно представяне“ са наградени две читалища – НЧ „Й. Йовков“ – град Алфатар и НЧ „Хр. Ботев“ – село Грънчарово, както и ПК „Втора младост“ – град Дулово.
         С общо 14 „Плакети за отлично представяне“ са уважени: 4 Групи за автентичен фолклор – при НЧ „От. Паисий“ – село Межден, НЧ „Васил Левски“ – село Прохлада, НЧ „Хр. Ботев“ – село Окорш и НЧ „Васил Йорданов“ – село Нова Черна (Състав „Черненци“); ПК „Втора младост“ – град Дулово; Кукерска младежка група и Танцов състав  при НЧ „Светлина“ – село Варненци; Детски танцов състав при НЧ „Родолюбие“ – село Айдемир; Фолклорен ансамбъл „Алфатар“ – НЧ „Й. Йовков“ – град Алфатар; Женска вокална група при НЧ „Хр. Ботев“ – село Грънчарово; както и четирима индивидуални изпълнители –  Светлана Великова от село Межден, Елена Славова от град Алфатар, Димитрина Неделчева от село Айдемир, Керана Радева от село Нова Черна.
          Десет са специалните „Грамоти за постижения в представеното“ за четирима индивидуални изпълнители – Боряна Софрониева, Митка Донкова и Димитър Пехливански – и тримата от град Алфатар, и Руска Колева – Айдемир; Младежки танцов състав „Сборенка“ при НЧ „Родолюбие“ – село Айдемир, Певческа група при НЧ „П. Хилендарски“ – село Айдемир, Мъжка вокална група при НЧ „Н. Вапцаров“ – град Дулово, Вокална група при КИП „Надежда“ – село Гарван, Клуб за народни хора при НЧ „Дръстър 2012“ – град Силистра, КИП №5 „Димитър Дончев-Доктора“ – град Силистра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар