петък, 30 май 2014 г.

За трети път в ОА – Силистра земеделски производители награждават талантливи деца


30/5/2014
        В Силистра на 31 май от 11 ч. в залата на Областна администрация – Силистра за трети път ще се проведе „Инициатива за подпомагане на даровити деца в затруднено материално положение“ под патронажа на областния управител на Силистра. Заедно – хора от бизнеса и земеделската сфера, от кметствата и от училищата, правят общо едно голямо добро, на което адресати са деца и подрастващи, които заслужават нашето внимание. При Николай Димов като областен управител започна инициативата за подпомагане на даровити деца в затруднено материално положение. При областния управител Насуф Насуф тя има своето продължение, за да дойде времето, когато ще стане традиция. Каква е целта: земеделски производители от област Силистра, земеделски кооперации, национални асоциации, както и представители на местния бизнес създават всяка година по това време фонд, с който подпомагат талантливите деца на област Силистра, за да продължат своето образование. За отбелязване е, че индивидуалната подкрепа се определя от волята на всеки дарител, т.е. той решава на кого какво да дари – във вид на парично изражение или на материален подарък.
       Реализацията на инициативата е със съдействието на Областна администрация. Началникът на Регионалния инспекторат по образованието д-р Габриела Миткова предостави списъка с имената адресати на децата с отличен успех, но в затруднено материално положение. Получената информация е разпространена сред потенциалните дарители. По покана на на областния управител се провежда  ритуалът за отчитане на резултатите в присъствието на дарители, журналисти, децата, техните родители, учители и директори. През 2012 г. адресатите са били 38 ученици – отличници от област Силистра, които получиха реална подкрепа на желанието и усилията си да продължат своето образование.  Година по-късно списъкът бе от 46 ученици.

Няма коментари:

Публикуване на коментар