петък, 9 май 2014 г.

ДНИ НА МОЯ ГРАД - 2014 - ДУЛОВО

        ОБЩИНА  ДУЛОВО  - „ КУЛТУРА  И  МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”


П  Р  О  Г  Р  А  М  А

ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА
МАЙСКИТЕ  КУЛТУРНИ  ТЪРЖЕСТВА­­  „ДНИ  НА  МОЯ  ГРАД - 2014 „
И КАРНАВАЛ „ЗЛАТНОТО МАГАРЕ”

 12 май    17:00ч. Откриване на гостуваща изложба от Художествена галерия гр. Силистра.
             Исторически музей
  14 май   Ден на град Дулово
                 10:00ч.  Откриване на гостуваща карикатурна изложба - фоайе на Общината 
                 10:30ч. „Дуловски славеи - 2014” – сцена до Общината.
                 15:00ч.  Откриване на карнавала „Златното магаре”
                 18:00ч.  Празничен концерт с участието на ПФА „Добруджа”, гр. Добрич  и група „Фанданго”
                 21:00ч.  Празнична заря
                  
16 май     Ден на българския спорт
                 11:00ч. Откриване  – пл. „Единство”
11:15ч. Скок дължина от място- пл. „Единство”
            11:15ч. Хвърляне на плътна топка- пл. „Единство”
            13:00ч.  Волейбол – момичета СОУ „В. Левски” и ПГООТ- зала на СОУ „В. Левски”
                 13:30ч. Футболна среща –ОУ „Хр. Смирненски и СОУ „В. Левски”- стадион    
                                                                 
 19 май   Традиционни срещи на общинското ръководство
                 16:00ч. - с абитуриентите – отличници и с пенсионерите - просветни и културни дейци –  ритуална зала
20 май    18:00ч. – „Село, село, пусто село”, комедия по Чудомир - ДТ „Рачо Стоянов”, гр. Габрово
                                                                         
23 май     17:30ч. Литературна среща с Илияна Олияна – ритуална зала

 24 май    Ден на славянската писменост, българската просвета и култура
                 9:00ч. Училищни тържества в общината
             


Няма коментари:

Публикуване на коментар