петък, 23 май 2014 г.

Концерт в училището в Ситово

           На 20.05.2014 г. учениците от ОУ "Г. С. Раковски" от с. Ситово изнесоха тържествен концерт по случай Празника на славянската писменост и на българската култура - 24 май.  Подготовката на концерта протече под ръководството на Иванка Драганова - учител по БЕЛ, Руска Ранчева и Николай Тодоров - възпитатели, работещи по Проект BG051РО - 3. 1. 06 "Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес".  Учениците от 4 клас представиха драматизация на приказката "Три съвета", 2 и 3 клас  - "Най-хубавите ръце", 5 - 8 клас - "Криворазбраната цивилизация".  Концертът завърши с народни песни и танци.   Директорката на училището Мария Илиева награди учениците, постигнали високи резултати в учебната и извънкласна дейност.Няма коментари:

Публикуване на коментар