петък, 23 май 2014 г.

В Силистра общината раздаде награди в 9 културно-образователни области

Сн. Община Силистра
         В Силистра се проведе 14-ата церемония по награждаване на най-добрите учители във всички степени на образованието, организирана от община Силистра чрез дирекция "Хуманитарни дейности" и отдел "Образование и младежки дейности".  По традиция тържеството е в дните преди 24 май - Ден на славянската писменост и на българската култура. 
    Церемонията премина с участието на представители на Областна администрация, от чието име бе поднесен поздравителен адрес, и на РИО на МОН - д-р Габриела Миткова, началник на инспектората. Близо 100 учители и директори на учебни заведения участваха в тържеството като номинанти в различните категории, обсъдени от комисия с председател Денка Михайлова, зам. кмет на община Силистра, която връчи наградите заедно с колегата си Емил Гойчев. 
Сн. АРТ Силистра
      Мотивационните предложения са в 9 културно-образователни области. В началния етап наградата е за Елиянка Керанова; при българистите - Татяна Христова; при преподавателите по чужди езици - Милена Цанева, Атанас Костов - "математика, информатика, информационни технологии"; Грета Михайлова - обществени науки и гражданско образование; Йорданка Илиева - природни науки и екология; изкуства и физическа култура - Илия Недков; професионално образование - Наталия Георгиева; ЦДГ - Милена Кожухарова; училищен мениджмънт - Петър Цветков - директор на Общинско спортно училище "Дръстър". 
            В община Силистра има 18 общински и държавни училища с близо 5 000 ученици, с които работят и 4 обслужващи звена - Общежитие "Младост", Ресурсен център, ОДК и Народна обсерватория. ЦДГ-ата са 9, обучаващи 1 450 деца в 16 сгради.
   

Няма коментари:

Публикуване на коментар