петък, 9 май 2014 г.

В Силистра областният управител награди студентка отличничка, а кметът на общината – студентката майка с най-висок успех         В Силистра в най-голямата зала на Филиал Силистра на Русенския университет се проведе тържество за 24 май и във връзка с провежданите от 1997 г. насам Майски четения за преподаватели и студенти. В рамките на ритуалите бе възстановена една традиция – областният управител да награждава студента, отличник на съответния випуск, в случая за 2014 г., а кметът на община Силистра продължи традицията да дава награда на студентката, съчетаваща най-успешно изявите си на изпити в сесиите със задълженията си на млада майка.
         След петгодишно прекъсване при областния управител Насуф Насуф отново бе върната старата практика отличникът, завършващ бакалавърска степен, да бъде уважен от държавната власт. Наградата тази година е за Мариела Веселинова, студентка в специалност „Български език и английски език“, чийто успех е 5,93. Нейната награда е ваучер за определена стойност за книги или учебни пособия, за да успее да подпомогне подготовката си за следващия обучителен етап в магистърската си степен. В своя поздравителен адрес, придружаващ наградата, областният управител заяви: „Убеден съм, че Вашата номинация за наградата на институцията, която представлявам, е достойна и представя по най-добър начин учебното заведение. На добър час в професионалната Ви реализация!“ Г-н Насуф се срещна в делови порядък със зам. ректора проф. д-р Михаил Илиев и с проф. д-р Златоживка Здравкова, ръководител на Филиала на РУ „А. Кънчев“, с които бяха обсъдени проблеми, чието решаване зависи от държавната и от общинската власти.
         Кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов имаше честта тази година да награди Доника Петрова Станчева, студентка в специалността „Български език и френски език“, определена за номинацията „най-добра майка отлична студентка“. Проф. Здравкова раздаде награди на студенти, постигнали успехи в сферата на спорта и в различни конкурси. Обявено бе и началото на Майските четения  – в 4 секции с над 30 доклада на преподаватели, и в 2 секции с повече от 20 студентски разработки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар