вторник, 20 май 2014 г.

Снежанка Генчева – „За слънцето и хората“ в песните и обичаите от община СитовоОбщина Ситово наскоро се снабди с известен брой екземпляри от една книга, която дава допълнителна представа за културата на населените места на общината. Песните и обичаите в книгата „За слънцето и хората“ са записани през 80-те години на миналия век, но сега им е дошло времето да бъдат отпечатани в поредния изследователски проект на филоложката Снежанка Генчева, чието потекло е от община Ситово. За медиите възпитаничката на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ заяви: „В сборника за община Ситово са малка част от записаните песни и обичаи. Голяма част от съдържанието на тази книга – песните и очеркът за с. Босна, бяха част от готов за печат сборник още през ноември 1989 г. Когато след 10 ноември отидох да проверя как вървят нещата с издаването му, се оказа, че моята папка с машинописния текст е дадена без мое знание и съгласие на един от актуалните тогава в Силистра поети – журналисти.  Отидох да си я взема обратно. Когато отвори вратата, той, вместо отговор на моето „Добър вечер!“, каза само „Чакай малко“. После ми изнесе и ми върна папката. Вероятно заради кодовете – редица от букви с наклонени черти между тях, които бях сложила под текстовете, вместо очакваната подробна информация за записите. И които без разшифроване ги правеха неизползваеми. После животът ми се обърка и пое в друга посока. Всички теренни записки, проучвания и разработки прибрах, затрупах с книги и папки, и не посегнах към тях, докато не стигнах до фолклорната част на книгата за цар Шишман и Дан войвода. Защото там имаше и такива, които величаят влашкия войвода.
Проф. Г. Атанасов представи книката та Цар Шишман
Междувременно, в случайна среща Деспина Енева ме попита: „Какво става с тези песни?“ Половин година по-късно друг уважаван от мен ситовец – Гено Минев, ми зададе същия въпрос, на който аз с изненада от самата себе си отговорих самоуверено, че до края на септември 2013 г. ще видят бял свят в сборник. Е, това не се случи. Но след като дадох PDF файла с текста на „Цар Шишман и Дан войвода.  23.09.1386“ в печатницата и изрових папката с песните, и аз се препънах в редицата букви и наклонени черти под тях. Колкото и да търсих оставен някъде ключ – подсказвачка за разчитането им,  не открих нищо черно на бяло. Въпреки това започнах да ги цифровизирам, като записвах кодовете под тях. Между 70-а и 80-а песен успях да вляза в логиката в шифроването и да ги разгадая – първата буква показваше вида песен, след наклонената черта следваше кодът на селището, където е записана, а накрая – инициалите на човека, който я е изпял. Прерових отново папките с теренни записи и замених кодовете под песните с точни дата, село и певец.
Община Ситово е сред най-малките в България. Всичко на всичко 12 села. Всъщност, сега – 12 гаснещи тихо села. В които хората от зелената страна на тревата упорито намаляват. Много от къщите пустеят или гледат безизразно с разбити прозорци и врати. А белки, катерици и лисици се разхождат необезпокоявани из дворовете, където са насновавани копринените ризи, красивите престилки, шарените черги... През 80-те години на миналия век те бяха пълни с живот. И в тях се пееше и без вино – просто от радост, от мъка или заради белия ден. Спонтанно. Някои, макар и да знаеха много, не искаха да си дават песните или да разказват за старите обичаи. Мир на праха им! Други пяха и споделяха, което знаят от едно време, а аз записвах. Да е жива паметта им! Този сборник включва малка част от събраното на терен в онези години. Надявам се другата да види бял свят след не чак  толкова време.“
Предишният проект на С. Генчева се нарича „ЦАР ШИШМАН и ДАН ВОЙВОДА – 23.09.1386“, представен в РБ „Партений Павлович“ през м. февруари т.г. Този й труд вероятно ще предизвика много спорове в тесните научни среди както сред филолози, така и сред историци, но тя заслужава да бъде притежавана от библиотеките на всички родни специализирани институти, а и в чужбина. Защото „българският XIV в. и знаковите му личности“ заслужават да бъдат коментирани с възможностите на съвременната наука. Включително и в интернет, където може да се потърсят книгите на Генчева, за да се достигне до притежаването им, защото на лавиците на книжарниците не винаги има подходящо място за български автори извън книжнината с модерни четива. С тази книга е намерен ключ, за да бъде разбрана „историята“ на Цар Шишман. В нея има съчетание на текстове и паметници, които отварят съзнанието на читателя към темата и дават пълна представа за нейното съдържание.
В книжно тяло за ползване в община Ситово и в библиотеките в областта, и в електронен вариант за четене по целия свят се разпространява книгата „Ситовски хроники", представяща всичко най-важно за село Ситово, Силистренска област, издадена през 2012 г.  Нейни автори са кметувалият в селото си краевед и общественик Петко Абушев, заедно с педагога и настоящ общински съветник Розин Георгиев.


         

Няма коментари:

Публикуване на коментар