вторник, 20 май 2014 г.

Помощното училище в Силистра отбеляза 45 години от създаването си

20/5/2014

           Силистренското Градско помощно училище „Софроний Врачански“, което е единствено по рода си в областта, отбеляза с тържество „На рожден ден ела“ своите първи 45 години от създаването си през  1969 г. От името на властовите институции единствено Областна администрация – Силистра се обърна с внимание към организаторите на тържеството, представяйки поздравлението на областния управител Насуф Насуф. Своя поздрав поднесоха и местните специализирани домове и центрове за деца сираци и с увреждания, сред които Стилиян Стойчев от ДДЛРРГ "Д. Дебелянов" и д-р Таня Стойкова от ДМСДГ - Силистра. Те участваха като свидетели и в самоподготовката на празничния „коктейл“ с торта като акцент в него, реализиран от децата за самите себе си.
            В изнесената програма голяма част от 20-те деца в училището се представиха с наученото през годината, вкл. и две от тях, завършили успешно първи клас. Някои от децата в училището са осиновени, други са настанени в домове. В групата имаме и деца аутисти, които обикновено са с нарушена комуникация, липсва им и развита реч, поради което се работи трудно с тях. Новото е, че по индивидуалните програми трябва да има условия, близки до семейните: с кътове за отдих, за социално-битова и за учебна дейности – първата е основна, а втората е „загатната“. Базата е достатъчна, за да има повече деца, но с Наредба №1 обхватът е на деца с умерени, тежки и множество увреждания. Според специалистите би било хубаво да има детска градина, превърната в комплекс за обучение на деца с тези проблеми. Училището е необходимо за района ни, защото социализацията на деца с увреждания е трудна и всяко обучение помага  в това отношение. Кандидатстването по проекти засега става само с партньори, тъй като за участие в сериозните програми трябват средства, с каквито не разполага бюджетът на училището. Обществото засега гледа на него като на „помощно“, каквото е било в миналото, което не предизвиква интерес към дарителство.
        В областта, по-точно в кв. „Деленки“ между  град Силистра и село Айдемир, бе закритото през 1997 г. Окръжно помощно училище, в което се учеха 40 деца от различни общини, обучавани според тогавашните държавни изисквания от 20 преподаватели и специализиран персонал.
           Първият директор на ГПУ е Тодорка Йорданова, след нея  са Пано Дойнов, Иван Джамбазов и Георги Атанасов, а от 1992 година до настоящия момент директор е Сийка Минчева. Според нея: „Голяма част от нашите възпитаници са с множество увреждания и са настанени в местни домове, но 14 от тях посещават училище. Обучението е по индивидуални програми (9 души е персоналът, вкл. дефектолозите), целящи личностно развитие на децата – навици за самообслужване и за социален начин на живот. Крайна цел – интеграция в обществото. Децата са представители на различни „слоеве“, а не само на т.нар. маргинализирани групи.“ На 23 май от 10 ч. ще има среща в ГПУ „С. Врачански“ с учители от предишни години във връзка с годишнината на училището.

Няма коментари:

Публикуване на коментар